Pressemelding fra Statkraft:

Kraftverksjef Per Ivar Ingstad.

Krav til nedkjøring av Trollheim Kraftverk følger dagens kunnskapsbaserte praksis

Publisert

I begynnelsen av mars kom regjeringens vedtak om nye konsesjonsvilkår (vilkårsrevisjon) for Folla-Vindøla-reguleringen.

Det var knyttet spenning til vedtaket fordi det er den første avgjørelsen fra regjeringen som gjelder et nasjonalt laksevassdrag. Vedtaket betyr nye vilkår og et nytt manøvreringsreglement for de kommende 30 år for Folla-Vindøla-reguleringen.

Myndighetene har gjort en vurdering av kost versus nytte og oppsummert har alle parter fått gjennomslag for noen av sine innspill. Statkraft er fornøyd med at fleksibilitet og reguleringsevne er ivaretatt. Det er viktig at konsekvensene for hele kraftsystemet blir synliggjort når hver enkelt revisjonssak behandles, samt hva den samlede virkningen kan bli for mange revisjoner (sumeffekt). Det har regjeringen tatt hensyn til ved å legge vekt på hvor viktig Trollheim Kraftverk er for å sikre trygg og stabil forsyningssikkerhet på Nordmøre.

De nye vilkårene innebærer en nedkjøringsrestriksjon som varierer gjennom året. Det er i tråd med hvordan vi gjør det i dag, en praksis som Statkraft har utviklet i samarbeid med forskere fra NINA og SINTEF. Virkingen av nedkjøringsrestriksjonen er også vurdert i forskningsprogrammet EnviPeak til å gi moderat påvirkning og liten sårbarhet på økosystemet i Surna. Vi er fornøyde med at vi har fått gjennomslag for en kunnskapsbasert praksis som ivaretar både fisk og forsyningssikkerhet i området. En praksis vi har fulgt i over 10 år.

Samtidig registrerer vi at regjeringens vedtak resulterer i et krafttap på ca. 36 GWh/år. Det er ca. 4 prosent av den totale produksjonen i Trollheim Kraftverk og tilsvarer strømforbruket til 1800 boliger. I tillegg får vi investeringskostnader på ca. 50 MNOK.

Området er flomutsatt og reguleringen bidrar aktivt til flomdempning. Statkraft har tidligere bemerket at nye minstevannføringskrav vil påvirke vår evne til flomdemping fremover.

Det har vært en lang og krevende vilkårsrevisjon med mange avveininger og dilemmaer, både for Statkraft og andre parter. Vi er nå opptatt av å sikre en god gjennomføring av de nye vilkårene og å videreføre en god og konstruktiv dialog med lokale interessenter og myndigheter.

Powered by Labrador CMS