En ulv som står og uler
Ulv

Lisensfelling av ulv i Midt-Norge fra 1. desember

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember, og varer til 31. mai 2024. Vedtatt kvote i region 6 Midt-Norge (Møre og Romsdal og Trøndelag) er tre ulver.

Publisert Sist oppdatert

Lisensfelling av ulv er tillatt i hele Trøndelag. Statsforvalteren kan stanse lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår, eller avgrense fellingsperioden dersom det påvises revirmarkerende par eller ved opplysninger om aktivitet av familiegruppe av ulv. Dette skriver Statsforvalteren i Trøndelag på Statsforvalterens hjemmeside tirsdag.

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge vedtok 23. august 2023 en kvote for lisensfelling av 3 ulver for perioden 1. desember 2023 – 31. mai 2024. Vedtaket ble påklaget og klagebehandlet av rovviltnemnda. Nemda opprettholde sitt vedtak og sendte saken videre til Klima- og miljødepartementet (KLD) for endelig avgjørelse 31. oktober 2023. Klima- og miljødepartementet har i vedtak 27. november 2023 behandlet saken. Nemndas vedtak om en kvote på tre ulver opprettholdes, men KLD har satt egne vilkår for alle lisensfellingsområdene utenfor ulvesonen:

«Av hensyn til den genetisk alvorlige situasjonen i ulvebestanden, samt dyrevelferd knyttet til fellingsperiodens lengde ved lisensfelling rettet mot eventuelle revirhevdende ulver, setter departementet følgende vilkår gjeldende for alle lisensfellingsområder utenfor ulvesona:

  • Dersom det påvises aktivitet av revirmarkerende ulvepar, skal lisensfelling stanses i aktuelle områder 15. februar av hensyn til parringstiden.
    • I alle regioner gjelder at statsforvalterne har myndighet til å kunne stoppe lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår.
  • Om nye opplysninger påviser aktivitet av familiegrupper av ulv, skal lisensfellingen avgrenses til perioden mellom 1. januar til 15. februar i aktuelle områder.
Powered by Labrador CMS