Elevene presenterte sine løsninger for Thea Monsen fra Ungt Entreprenørskap (t.h.)

Stort engasjement for kildesortering

Denne uka har elevene på 5. trinn ved Rindal skole jobbet med Remidt-skolen, der de har skissert løsninger for kildesortering i framtida.

Remidt-skolen er et samarbeid mellom Ung Entreprenørskap og renovasjonsselskapet Remidt. Det er egentlig et fast opplegg for 4. trinn, men i fjor lot det seg ikke gjennomføre, på grunn av korona. Derfor har 5. trinn ved Rindal skole dette opplegget nå i april, og 4. trinn skal gjøre det samme i mai.

Opplegget har vart fra mandag til torsdag denne uka. Trollheimsporten var innom på torsdag, da elevene var ferdige med sine forslag til løsninger for kildesortering.

Thea Monsen fra Ungt Entreprenørskap var innom den første dagen, for å sette elevene i gang med arbeidet, og hun var tilbake den siste dagen for å se på resultatene og gi tilbakemelding. Hun forteller at målet med opplegget er å bringe kreativitet og skaperglede inn i klasserommet, samtidig som elevene får lære om avfall og gjenvinning.

Elevene har fått i oppdrag å skissere framtidas kildesorteringsløsning, blant annet hvordan de kan gjøre sorteringen enklere og mer tilgjengelig. Her brukes det pedagogiske programmet SMART fra Ungt entreprenørskap, der man går gjennom en bestemt prosess for å komme fram til en løsning. Elevene får først presentert en problemstilling, og så skal de tenke igjennom hvordan den kan løses. Deretter jobber de i grupper, der de får nyttig erfaring med samarbeid. Så får de tilbakemeldinger på ideene sine før de gjør prosjektet ferdig.

– Dette er steget før elevbedrift. Vi har tro på at hvis de skal bli gode entreprenører så må de begynne å øve på det tidlig, sier Monsen.

Lærerne har inntrykk av at elevene føler at de har gjort noe relevant og viktig. Det har vært stort engasjement blant elevene, som til og med har brukt friminutter og leksehjelp-tid for å bli ferdige med prosjektene sine.

Powered by Labrador CMS