ANNONSE:

En kvinner står på gresset kledd i en grå ullgenser med logoen til senterpartiet i mønsteret på genseren. Logoen er en grønn firkløver
Mildrid Kattem Aune

Kommunevalg 2023 Senterpartiet

Jeg heter Mildrid Kattem Aune, er 49 år. Gift med Georg, og sammen har vi to voksne sønner som studerer i Trondheim.Jeg er utdannet fysioterapeut og har jobbet som kommunefysioterapeut i Rindal fram til 1.januar i år, da jeg tok over som ordfører etter at sittende ordfører fikk permisjon fra vervet.

Jeg er stolt over å være rindaling, og det er mye som engasjerer meg i bygda vår. Jeg opplever et godt samhold og en god gjennomføringskraft i bygda. Jeg mener at vi er best tjent med å stå som egen kommune framover, med godt interkommunalt samarbeid der det er formålstjenlig. Vi skal fortsette å yte gode tjenester framover, og Rindal skal være en god kommune å bo i for både ung og gammel.

Det er mange saker som opptar meg, og etter snart 8 måneder som ordfører har jeg fått en enda større forståelse i hva som er viktig framover, og jeg har et sterkt ønske om å få fortsette som ordfører i neste periode.

Bygdevekstavtalen gir oss en stor mulighet for å utvikle kommunen og jeg vil jobbe aktivt for at vi skal få maksimalt ut av denne avtalen.

Vi trenger flere og mer varierte bomuligheter særlig for unge og nyetablerere. Vi trenger både vanlig boligfelt og mulighet for større tomter, og vi trenger ulike boformer.Det er viktig å prioritere et aktivt hjemflyttningsarbeid framover og vi må jobbe for å bli en mer attraktiv bo- og arbeidskommune.

Økt oppmerksomhet på barn og unges oppvekstmiljø er viktig for meg. Vi må sørge for tidlig innsats og forebygge utenforskap. Barn og unge må tas med på råd og få være med å utvikle bygda. Helse og omsorg er også en hjertesak for meg, og jeg vil arbeide for et godt og bærekraftig omsorgstilbud, støtte opp om forebyggende helsearbeid og psykisk helse.

Jeg vil jobbe aktivt med å få til alternative transportløsninger innad i kommunen, slik at våre innbyggere kommer seg rundt om i bygda.

Landbruket er en viktig næring for Rindal som genererer mange arbeidsplasser i andre næringer. Jeg ønsker å være en bidragsyter for å stimulere og trygge næringen, og for at landbruket også kommer godt ut av bygdevekstavtalen.
Næringsutvikling er viktig for kommunen, og vi må utnytte de fordelene vi har i Rindal med opparbeidet næringsareal, ledige næringsbygg og lav arbeidsgiveravgift.

Rindal skal ha et mangfoldig kulturliv, og jeg vil stå på for at vi kan bidra med tilrettelegging slik at kulturlivet kan blomstre.

Godt valg

Powered by Labrador CMS