ANNONSE:

Vil du bli «pratevenn»?

FRIVILLIGE TIL NYTT PROSJEKT - «PRAT MELLOM MENNESKER»

Styret i Rindal sanitetsforening sammen med styret i omsorgsberedskapsgruppa har vedtatt å starte opp et prosjekt som de har kalt «PRAT MELLOM MENNESKER».

Prosjektet er tenkt som et pratebesøk mellom mennesker som er ensomme i kommunen vår, og som ønsker en venn å prate med. Prosjekt er tenkt å omfavne alle – uansett kjønn og alder. Vi ønsker oss «pratevenner» av begge kjønn. Det er ikke noen betingelse om medlemskap i sanitetsforeningen.

For å starte prosjektet ønsker vi i første omgang at frivillige melder seg som pratevenner for ulike personer som vil ha besøk etter eget ønske.

Dette er et samarbeid mellom sanitetsforeningen, hjemmetjenesten i kommunen og Frivilligsentralen.

Dersom du er interessert i å være «pratevenn», så meld din interesse til leder i sanitetsforeningen – Solveig Fosseide innen 2.september 2022.

E-post: solveig.fosseide gmail.com eller tlf. 99 51 81 48.

Alle som melder seg som pratevenner, vil bli invitert til et orienteringsmøte i uke 36, der videre informasjon om prosjektet vil bli gitt.

Vi håper mange melder seg som «pratevenner». Dette prosjektet håper vi skal bli til glede - både for de som ønsker en «pratevenn» og for de som melder seg som «pratevenn».

Powered by Labrador CMS