ANNONSE:

Informasjon fra Rindal Sanitetsforening

Her kommer litt info om hva vi driver med i disse koronatider.

Årsmøtet ble avholdt i Attanova 15.2.2021 og fikk slik sammensetning av styre for året 2021:

Solveig Fosseide, leder

Kirsti Barbo Landsem, nestleder

Mona Sandum, styremedlem

May Ruth Halgunset, styremedlem

Hanne Haltli, styremedlem

Anne Kotsbakk, styremedlem

Rigmor Grøtan Smevoll, styremedlem

Marte Nervik Nergård, varamedlem

Aud Lillegård, varamedlem

Videre bevilget årsmøtet støtte til:

Veiledningssenteret for pårørende i Midt-Norge: kr. 5.000,- (treårig avtale)

Kvamsgrindkollektivet: kr. 5.000,-

Bidrag til kvinnehelsefondet: kr. 25.000,-

Videre vedtok årsmøtet at kr. 70.000,- delegeres til styret som frie midler til bruk innenfor N.K.S sitt arbeidsfelt.

Det er allerede brukt kr. 10.000,- til hjertekompresjonsmaskin til ambulansen.

Innkjøp av smykke/handduk til alle nyfødte barn i Rindal i 2020 kr. 12.000,-.

Disse gavene er levert helsestasjonen for utdeling ved besøk der.

Kløverturer:

Vi har startet opp igjen med Kløverturer. Første tur gikk den 18.3. etter veien til Glennhaugen boligfelt og ned Seljebrekka. Niste og kaffe ble inntatt på Frivilligsentralen etterpå.

Vi fortsetter med torsdag som fast Kløverturdag og neste tur blir torsdag 8. april kl. 11.00. Oppmøte ved Tjønna.

Vi oppfordrer alle som har anledning om å bli med på disse gåturene. De passer for alle mellom 1-90 år.

Mange har lurt på hvorfor vi går med gule vester på disse turene på høylys dag. Jo, det skal vi fortelle dere. Det er for å markere sanitetsforeningas tilstedeværelse i kommunen, og det er fin PR for N.K.S sitt engasjement for folkehelsa i landet.

En lur ting til, er å bruke refleksvest når dere går i skog og mark. Dette vil lette arbeidet for evt. letemannskap hvis noe skulle hende på turen.

Opplysning om turene utover året, blir kunngjort så snart de er klare. Men uansett – sett av torsdagene til dette formålet allerede nå.

I juni kommer Kløverstafetten til Rindal, og da skal vi markere dette på en eller annen måte.

Nærmere opplysning om tid og sted senere.

Inntekter:

I disse koronatider er det vanskelig med inntektsbringende aktiviteter, men vi vil også i år selge maiblomst. Inntekten av dette salget går til våre barn og unge. Vi håper at høsten skal åpne for en basar, men det er ennå uvisst.

Men vi planlegger for en basar og ønsker gevinster med dette for øyet. Enten blir det fysisk basar eller så blir den digital (som i fjor).

Omsorgsberedskapsgruppa:

Rindal sanitetsforenings omsorgsberedskapsgruppe er i aksjon med deltakelse i vaksineringa som foregår på Eldresenteret.

Vi har vært heldige så langt med hensyn til coronasmitte, men dere oppfordres til å fortsette varsomheten i tiden framover. Husk smittevernreglene og bruk munnbind der det er påkrevd.

Medlemskap:

Vi ønsker oss flere medlemmer. Er du ikke medlem allerede – meld deg inn nå. Et medlemskap koster kr. 485,- pr år og du bestemmer selv hvor aktiv du vil være.

Er du under 30 år koster et medlemskap kr. 240,- pr. år

Medlemskap kan tegnes for både kvinner og menn. Ved å betale kontingent, så bidrar du til at sanitetsforeninga kan delta aktivt i folkehelsearbeidet i Rindal kommune.

Meld deg inn her www.sanitetskvinnene.no/medlemsnett eller ta kontakt med noen i styret.

Velkommen skal dere være.

Da ønsker vi dere alle en fin og coronafri påske !

Powered by Labrador CMS