Rindal NKS henger med i tiden:

Solveig Fosseide
Solveig Fosseide er en engasjert leder i Rindal Sanitetsforening.

- Her er det rom for å engasjere seg

Publisert Sist oppdatert

- Mange tror vi er en strikkeklubb for pensjonister. Men der tar de grundig feil, sier Solveig Fosseide, leder for Rindal Sanitetsforening. - Vi henger med i tiden, og har forsking på kvinnehelse, bistandsarbeid og lokalberedskap som våre fanesaker. Dette er noe kvinner i alle aldre burde engasjere seg i, og vi er svært åpne for nye medlemmer.

Stolt historie

Fosseide forteller stolt om Norske Kvinners Sanitetsforening opprinnelse. Det startet med at kvinner stilte opp da det norske folk ble rammet av tuberkulose på slutten av 1800-tallet. Siden den gang har norske kvinner bidratt med store løft, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Rindal sanitetsforening ble etablert allerede i 1907, og den gang var det gjerne ei aktiv forening i hver ei grend. Solveig Fosseide kom flyttende til Rindal i 79, og fikk da beskjed om at alle kvinnfolk i Rindal pleide å være medlem. Så her var det bare å betale kontingenten, hele 30,- som ble innkrevd på døra. Siden den gang har det blitt utallige timer med innsats for saniteten, og engasjementet har bare vokst med årene.

Feltarbeid - klare til dyst

-Vi er utrolig positive, og sier sjelden nei til å stille opp om noen spør, sier Fosseide med et smil. Hun forteller at hun er stolt av medlemmene i Rindal. -Vi stilte mannsterke opp da alle skulle ta covid-vaksine, og det er oss politiet kontakter når det skjer ulykker eller blir arrangert leteaksjoner. Da stiller vi med mat og drikke til lete- og redningsmannskaper, og drar ut i felt der de er. Det har vi gjort mange ganger, blant annet ved den store lyngbrannen i Romunstadbygda. Vi har en egen omsorgsberedskapsgruppe, og vi er alltid klare til å rykke ut om det er behov.

Det neste vi skal i gang med er å være språkvenn for flyktninger fra Ukraina. Nå er de fremdeles med på introduksjonsprogrammet, men hva da i tiden etterpå? Det vil nok kreve mer om vi skal få dem integrert i lokalsamfunnet vårt, og det er er utrolig viktig at de får lære seg språket. Da vil vi stille opp, sier Fosseide.

Vil gjøre en forskjell lokalt

-Mange forbinder oss nok med håndarbeid og loddsalg, men selve strikkingen er bare en hobby oss. Det viktigste er at vi har det kjekt når vi er samlet, samtidig som at vi får inn viktige midler til arbeidene våre, understreker hun. -Hver høst arrangeres sanitetens uke, og da gir vi barnehagene og skolen på Rindal penger til å kjøpe frukt og grønt. Folkehelse har alltid vært en brannfakkel for oss. Det er heller ikke så lenge siden vi ga midler til den lokale helsestasjonen, slik at de kunne kjøpe inn en lenge tiltrengt lengdemåler, ei vekt for spedbarn og brystpumpe for utlån. Kommunen vår har dessverre stram økonomi, og da er det fint å kunne hjelpe til med formål som gagner kvinner og barn lokalt. Vi vil at Rindal skal være ei god bygd å bo og leve i, derfor vil vi alltid jobbe for å bedre lokale forhold. Kom gjerne med innspill! oppfordrer Fosseide.

Rindal sanitetsforening har mange aktive medlemmer som samler inn penger til viktige saker.

Kvinners helse og fremtid

Lederen i Rindal sanitetsforening brenner særlig for forskning på kvinnehelse. -Det er dessverre et faktum at det har blitt forsket mest på menn, og dette viser seg i forståelsen av alt fra sykdomsforløp til utformingen av kirurgisk utstyr. Da forskningen tok tak i behandlingen av brystkreft, fikk vi se at overlevelsesprosenten steg betraktelig. Nå er det stadig flere som får livmorhalskreft, og det må vi forske på slik at vi får reddet flere kvinneliv, understreker Fosseide. -Det er de unge vi gjør det for, slik at fremtidens kvinner skal få god helse. Statsbudsjettet bevilget i forrige periode bare 14 millioner til forskning på kvinnehelse. NKS ga hele 25 millioner, så det er klart at dette er av betydning!

Kvinner som tar ansvar

På nasjonalt nivå bidrar NKS på mange arenaer. De har blant annet et eget bistadsprosjekt i Etiopia og driver et eget veiledningssenter for pårørende til rusavhengige. I flere av Norges største byer driver NKS krisesentre for kvinner som opplever vold i nære relasjoner. Nå har de en aksjon som de kaller "Rød knapp"-aksjonen, som vil stoppe vold mot kvinner. Mer om arbeidet til NKS nasjonalt kan du lese om her: https://sanitetskvinnene.no/

Folkehelse og sosialt fellesskap

Nå håper Solveig Fosseide å nå ut til den yngre garde. Vi savner dere mellom 40 år og pensjonsalder. Det er for ille om alt dette viktige arbeidet ikke kan rekruttere for fremtiden. Det er fullt mulig å bare være støttemedlem, og kontingenten du betaler vil bidra til flere midler til blant annet forskning. Men vi tar selvsagt i mot nye medlemmer som ønsker å bli med på møtene våre også! Vi har to ulike grupper i Rindal, den ene samles på Bolme pensjonat og den andre på frivilligsentralen i Rindal sentrum. Vi samles kl 19, henholdsvis den siste og den første onsdagen i måneden kl 19. Da har vi det hyggelig sammen, får informasjon om arbeidet og har mat og utlodning. Alle er hjertelig velkomne til å stikke innom for å se om det er noe for dem, vi blir veldig glade for besøk, sier Fosseide. Til våren starter de også opp igjen med Kløverturer, et lavterskel trimtilbud med det sosiale i fokus.

Kløvertur
Powered by Labrador CMS