ANNONSE:

Årsmøte i Rindal Sanitetsforening

ÅRSMØTE I RINDAL SANITETSFORENING MANDAG 21. FEBRUAR 2022 kl 19.00 PÅ RINDAL ELDRESENTER.

SAKLISTE:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Konstituering

- Valg av møteleder

- Valg av sekretær

- Valg av 2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen

- Valg av tellekomite på 3 personer

- Antall stemmeberettige tilstede

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Bidrag til N.K.S fond

7. Innkomne forslag

8. Budsjett for 2022

9. Valg

- Leder for 2 år

- 2 styremedlemmer for 2 år

- 2 varamedlemmer for 1 år

- 1 revisor for 2 år

- Valg av inntil 5 utsendinger til fylkesårsmøte i Trøndelag sør

- Valgkomite til neste årsmøte

Utlodning og servering.

Alle er hjertelig velkommen.

Powered by Labrador CMS