Over 90 prosent av medlemsbedriftene har svart på medlemsundersøkelsen

Tom Godtland med oversikten fra den første medlemsundersøkelsen

Stort engasjement i Rindal næringsforum

Tom Godtland er overveldet av engasjementet medlemmene viser for å beholde en aktiv daglig leder i Rindal næringsforum. Nå oppfordrer han medlemmene til å svare på andre del av medlemsundersøkelsen så fort som mulig.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i høst ble det kjent at Rindal IL har sagt opp samarbeidsavtalen med Rindal næringsforum om stillingen som daglig leder i 50 prosent for hver av organisasjonene. På bakgrunn av dette innkalte Rindal Næringsforum sine medlemmer til møte 20. oktober. Der var det klar stemning for å beholde stillingen som daglig leder i Rindal næringsforum. Usikkerheten ligger i hvordan stillingen skal finansieres framover. Det ble enighet om at styret skulle komme tilbake med et par forslag til videre drift, og at det skulle gjennomføres en medlemsundersøkelse. Her skulle medlemmene svare på hva de mener om finansiering av driften framover, blant annet om de er villige til å betale mer i medlemskontingent.

Alle ønsker å beholde daglig leder

Styrets forslag innebærer 50 prosent økning av medlemskontingenten. Dette vil ikke gi veldig store utslag for hver bedrift, siden medlemskontingenten i Rindal næringsforum er forholdsvis lav. Daglig leder Tom Godtland påpeker at medlemskontingenten ligger på omtrent halvparten av medlemskontingenten i den billigste av næringsforeningene ellers i regionen.

– 93 prosent av medlemmene har svart på undersøkelsen. Det er overveldende bra! Det tyder på at de er stor engasjement rundt dette, og at medlemmene har trua på det vi driver med, sier Godtland.

Alle som har svart ønsker daglig leder i minst 50 prosent stilling. Ca halvparten ønsker at det skal være 100 prosent stilling, men det vil selvsagt bli en større utfordring å finansiere det.

Rundt 75 prosent har svart at de er villige til å betale mer i medlemskontingent for å beholde stillingen, og eventuelt gjøre den større. Flere bedrifter kan også tenke seg å doble medlemsavgiften. Dette er veldig positivt, synes Godtland.


Vil innføre partneravtaler

I undersøkelsen har styret også spurt om innføring av partneravtaler. Dette er ganske nytt, og de aller fleste næringsforeninger i regionen har det allerede. En slik avtale om partnersamarbeid er en utvidet avtale i stedet for medlemskontingent. Det innebærer ekstra markedsføring med logo og link på hjemmesider og facebooksider, på presentasjoner, annonser i media, og på arrangementer i næringsforeningens regi.

– Orkladal næringsforening har ti slike partneravtaler. Vi ser for oss at vi kan ha fem her i Rindal, ser Godtland.

– 18 av medlemsbedriftene har svart at de kan vurdere det. Vi kan også ha sponsoravtaler på arrangementer i tillegg. Det kan være møter eller større arrangement som torgdagen eller hyttedagen.

Det er også mulighet for at Rindal næringsforum kan få en avtale om prosjektansvar for Optimistkonferansen, eller en lignende konferanse. Der kan partnerbedriftene i så fall få ha med gratis deltakere.

– Prisen på en slik partneravtale er ikke helt satt ennå, men vi kommer på plass til møtene med de aktuelle bedriftene, sier Godtland.

– En partner forplikter seg også til å være en aktiv støttespiller til driften av næringsforumet. Vi danner et partnerforum som skal være en ressurs for næringsforumet, og som kan ta opp viktige saker som vi skal jobbe videre med. I løpet av året har vi også et samarrangement med den partneren. Det kan være et frokostmøte som vi organiserer for dem. Det er noe slikt vi ser for oss, og dette vil være en sterk bidragsyter til at vi fortsatt har et Rindal næringsforum med aktiv daglig leder.

Mange flere muligheter

Styret foreslår 50 prosent økning av medlemskontingenten. De søker også om videre støtte fra Rindal kommune, og håper å få det innvilget. I tillegg skal de ha et møte med Lokalt Løft om videre støtte, og fornying av avtalen om den daglige drifta av Lokalt Løft.

Rindal næringsforum skal også jobbe videre med andre prosjekter som kan være inntektsbringende, som kurs og kompetanseheving blant medlemmene Det regionale reiselivssamarbeidet kan gi inntekter gjennom prosjektarbeid.

Rindal næringsforum er arrangør for Torgdagen, som også gir inntekter. Den store hyttedagen skal videreføres. Der vil utstillerne naturligvis betale for å delta neste gang. Den første gangen Hyttedagen ble arrangert var deltakelsen gratis. Andre arrangementer i regi av Rindal næringsforum kan også bli aktuelle.

I år arrangerer de julemarked, som er slått sammen med nisjebutikkenes dag og julegrantenninga lørdag 28. november.

– Alt dette er jo med å sette Rindal på kartet. Hytterindalingene er jo veldig glade i torgdagen, og veldig mange møtte opp på hyttedagen. De setter pris på at det er aktiviteter her. Det er en arena for å vise seg fram for bedriftene, og en arena for bygdefolk og hyttefolk å møte bedriftene, sier Godtland.

Rindal næringsforum er i dialog om å bli prosjektleder for Optimistkonferansen. Her ønsker de å revitalisere konferansen og tenke helt nytt. Håpet er å få Optimistkonferansen i gang igjen neste år, kanskje til våren.

– Det er jo ingen andre i Norge som har et sånt navn på en konferanse, påpeker Tom Godtland.

Det pågår også en dialog med Norsk Vandrefestival, som er et regionalt prosjekt. Hvis Rindal næringsforum får overta den daglige drifta av Vandrefestivalen så vil det også gi inntekt.

Rindal Næringsforum er allerede i dialog med tre bedrifter om partneravtaler, så Godtland ser for seg at mye vil være på plass før jul.

Oppfordrer til å svare så fort som mulig

Da styret hadde fått svarene på den første medlemsundersøkelsen så fulgte de opp med en ny undersøkelse. Nå ber de medlemmene svare på hva de vil at Rindal næringsforum skal jobbe med, og hvordan de skal jobbe. Her blir det ramset opp en del forslag, med oppfordring til å komme med nye forslag i tillegg. Ut fra svarene vil styret utarbeide en prioriteringsliste, som blir arbeidsinstruksen til daglig leder framover.

Andre del av medlemsundersøkelsen er allerede sent ut på e-post. Godtland håper på svar så fort som mulig, helst i løpet av ei ukes tid, for framtidsvyene til Rindal næringsforum skal legges fram for formannskapet i Rindal 18. november.

– Jeg håper at responsen blir like bra som på den første undersøkelsen. Det er nå medlemmene kan fortelle oss hva vi skal jobbe med, avslutter Tom Godtland.

Powered by Labrador CMS