Arnhild Foseide Fagerholt, Marit Mogset, Odd Inge Løfald og Ynge Røøyen fra styret i RNF, og daglig leder Tom Godtland.

Vil beholde daglig leder-stillingen

Rindal IL sa nylig opp samarbeidet med Rindal næringsforum om felles daglig leder. Rindal næringsforum sendte ut innkalling til medlemsmøte om saken, og tirsdag kveld møtte omtrent halvparten av medlemmene opp for å gi signal til styret om videre drift av organisasjonen.

Publisert

Rindal næringsforum og Rindal IL har felles daglig leder, som jobber i 50% stilling for hvert av lagene. Det er Tom Godtland som er ansatt i stillingen. Han jobber nå ut oppsigelsestida i den delen av stillingen som gjelder Rindal IL. Hva som skjer med 50%-stillingen i Rindal næringsforum er ikke avklart, og på medlemsmøtet tirsdag ba styret om tilbakemelding fra medlemmene om hva de ønsker av drifta framover.


Usikker økonomisk situasjon

Styreleder Odd Inge Løfald satte pris på at så mange av medlemmene hadde møtt opp.

– Vi kan beklage at Rindal IL har sagt opp sin avtale, men det er de i sin fulle rett til å gjøre, sa Løfald. Han velger derfor å fokusere på det positive i saken.

– Dette er en mulighet til å se på hvordan vi har drevet Rindal næringsforum, og hvordan vi skal drive det framover, påpekte han.

Styrelederen forklarte at den økonomiske situasjonen er usikker framover, og at organisasjonen må prioritere sine midler.

Det er Rindal næringsforum som har arbeidsgiveransvaret for daglig leder, som enn så lenge er ansatt i fast 100% stilling. Løfald forsikret at dette vil bli håndtert på korrekt måte.

Han skisserte muligheter for finansiering av hhv. 50% stilling og 100% stilling framover. Her ligger det mye usikkerhet, blant annet i hvor mye økonomisk støtte det er mulig å få til å opprettholde stillingen.

Daglig leder-stillingen er i dag finansiert med prosjektmidler fra Møre og Romsdal fylkeskommune, fra Rindal kommune og fra Lokalt Løft. Disse midlene ble bevilget over tre år, og avtalene går ut ved årsskiftet. Man kan ikke regne med videre støtte fra fylkeskommunen, for Trøndelag fylkeskommune har ikke en tilsvarende ordning som Møre og Romsdal på dette området.

Rindal kommune og Lokalt Løft var representert på medlemsmøtet. De kan enda ikke si om de vil fortsette å gi støtte til å opprettholde stillingen. Dette må Rindal næringsforum søke om på vanlig måte.

Rindal næringsforum har økt medlemsmassen sin betydelig det siste året, men det gir ikke store utslag på inntektene. Medlemskontingenten er lav sammenlignet med andre næringsforeninger i regionen, og flere av medlemmene sa fra om at det er viktig at det ikke blir for dyrt å være medlem.


Satser på rådgivning og konsulentvirksomhet

Styret i Rindal Næringsforum har skissert fire alternativer som aktuelle å jobbe videre med:

1. Fortsette som nå, med daglig leder i 50 prosents stilling.

2. Satse på å utvikle RNF til å bli et selvfinansierende rådgivnings- og konsulentselskap med daglig leder i 100 prosents stilling.

3. Avvikle ordningen med betalt daglig leder og går tilbake til "dugnadsmodellen"

4. Avvikle Rindal Næringsforum.

Det kom tilbakemeldinger om at man ikke må låse seg helt opp mot ett av disse fire alternativene, og være åpen for at det også kan finnes andre løsninger.

Det var ingen som tok til orde for å avvikle organisasjonen. Det var heller ingen stor stemning for å gå tilbake til "dugnadsmodellen".

Flere av medlemmene oppfordret til satsing, og mente at Rindal næringsforum kan tilby tjenester innenfor markedsføring og rådgiving mot betaling.

Styret vil derfor jobbe videre for å beholde daglig leder i 50%, og eventuelt utvide stillingen med salg av rådgivnings- og konsulenttjenester.

Powered by Labrador CMS