Rindal Kommune melder:

Rindal kommunes kommunevåpen. En gul ordførerklubbe på grønn bunn.

Utskriving av eiendomsskatt

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt fattet 14.12.2023 for 2024, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag. 

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp. 

Skattelisten er lagt ut i kundemottaket på kommunehuset. I tillegg er den publisert på kommunens internettside https://www.rindal.kommune.no/tjenester/skatt-avgift-og-okonomi/eiendomsskatt/takstprotokoller/

Klage om fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker, senest innen 14 april. Klage sendes til postmottak@rindal.kommune.no, klagen merkes «Klage eiendomsskatt GBnr….».

Powered by Labrador CMS