Rindal kommune melder:

Kommunevåpenet til Rindal kommune. Ei gul ordførerklubbe på grønn bunn.

Planoppstart og planprogram for revisjon av kommuneplanen. Planstrategi for 2024-27

Rindal kommune varsler oppstart for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og høring av forslag til planprogram for både samfunnsdelen og arealdelen. Samtidig varsles høring for utkast til kommunal planstrategi for 2024-27.

Merknader eller innspill sendes innen 15.8.2024. 

Les høringsdokumentet og mer informasjon på Rindal kommunes hjemmeside

Powered by Labrador CMS