Rindal kommune melder:

Påskeillustrasjon fra Rindal kommune
Påskeillustrasjon fra Rindal kommune

Påskeferie i Rindal

I Rindal har vi fortsatt ikke hatt smitteutbrudd av korona, og dette ønsker vi skal fortsette. For å unngå smitteutbrudd må vi alle fortsette å være dyktige til å overholde smittevernreglene.

Vi ønsker å takke for den innsatsen som gjøres av alle som bor her i Rindal, av alle Høttrindalinger og alle besøkende.

Vi minner om at det er de nasjonale påbud og retningslinjene i forhold til smittevern som gjelder.Er det strengere regler i din hjemkommune, enn her i Rindal, skal reglene fra din hjemkommune følges.

Vi ønsker å presisere følgende:

- vi ønsker at du følger butikker og andre bedrifters smitteverntiltak ved besøk.

- vi ber om du begrenser sosial kontakt mest mulig, og at aktiviteter skjer mest mulig utendørs.

- vi ber om at du holder minst to meters avstand til andre.

- vi ber om at du er særlig påpasselig med smittevern, og ønsker at du vasker og spriter hender der det oppfordres til det og ved berøring av kontaktpunkter ellers

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Rindal og ønsker alle en fin påskeferie!