Rindal kommune melder:

Nye besøksrutiner for besøk på helsetunet

Det er mindre risiko for å bli smittet av Covid19 etter vaksinasjon, men det er usikkert om vaksinen gir full beskyttelse. Derfor er det viktig å fortsette med gode smittevernrutiner.

Besøksrutiner fra 25.06.21

1. Besøk skal avtales på forhånd ved å ringe avdelingen til den du skal besøke

2. Alle som kommer på besøk, skal utføre håndhygiene ved ankomst

3. Besøksprotokoll blir ført, for eventuell smittesporing

4. Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Hvis beboeren er beskyttet, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende.

5. Hvis beboeren ikke er beskyttet mot covid-19 kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende. Men her må det gjøres en vurdering, ev. i samråd med pårørende, basert på om beboeren er i risikogruppe og det lokale smitterisikonivået.

6. Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger tilsier.

7. Besøk kan skje i fellesarealer, men gjeldende råd om avstand må kunne overholdes

8. Pårørende som kommer fra områder med høyt smittetrykk, skal følge rådene til områdene med høyest smittetrykk

9. Å ta med blomster og gaver er ok

10. Alle felles berøringspunkt i rommet hvor besøket foregår, bør rengjøres eller desinfiseres flere ganger daglig.

11. De som er mistenkt eller bekreftet smittet av covid-19, skal ikke komme på besøk til institusjonen. Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak gjøres for besøk til svært syke og døende pasienter

12. Beboere på helsetunet kan bli med på besøk utenfor helsetunet. Smitterisiko skal vurderes sammen med personalet