Kommunevåpenet til Rindal kommune. Ei gul ordførerklubbe på grønn bunn.

Har du lyst til å bli meddommer? Vi trenger folk med ulik bakgrunn

Vi søker engasjerte rindalinger som kan tenke seg å bli meddommere i rettssaker fra 1. januar 2025.

Kommunestyret velger hvert fjerde år folk fra bygda til å delta som meddommere i rettssaker sammen med fagdommere. Dette er ei viktig rolle som gir deg innsikt i rettssystemet og samfunnet vi lever i. Du kan også bidra til ei rettferdig behandling av rettssaker.

For å være meddommer må du være mellom 21 og 70 år gammel. Det viser seg at norske meddommere er eldre, rikere og mindre mangfoldige enn snittet av befolkninga. Vi vil gjerne at våre meddommere skal gjenspeile samfunnet når det gjelder både kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Derfor oppfordrer vi spesielt innbyggere med minoritetsbakgrunn og folk under 40 år om å melde seg.

Ønsker du å bli meddommer, eller kjenner du noen som du mener egner seg? Send en epost med overskrifta Meddommer til post@rindal.kommune.no innen 20. april med kortfatta opplysninger om navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, alder, utdanning, yrke og arbeidsgiver.

Powered by Labrador CMS