Rindal og Ørland er landets mest åpne kommuner

De ansatte på kommunehuset deler æren for at de har blitt en av landets to mest åpne kommuner.

Feiret full pott på Åpenhets­barometeret

Publisert

Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg har undersøkt håndtering av innsyn og åpenhet i alle landets kommuner. To kommuner deler førsteplassen: Rindal og Ørland. De fikk full pott i undersøkelsen, og har dermed på plass en stor del av det som er viktig for å sikre åpenhet og innsyn.

Torsdag feiret Rindal kommune topplasseringen med kake i matpausen på kommunehuset. Ordfører Vibeke Langli sier til Trollheimsporten at kommunen har klatret fra 15. plass på åpnehetsbarometeret i fjor til førsteplass i år, og at det først og fremst skyldes god laginnsats. De som jobber med arkiv har gode rutiner, og skal ha en stor del av æren, sier Langli.

Etter femtendeplassen i fjor har kommuneadministrasjonen jobbet bevisst med å forbedre rutinene, over tid, og nå har de altså blitt best i landet. Arkivleder Vigdis Trønsdal påpeker at kommunen har tatt i bruk et nytt og sak- og arkivsystem, og har blant annet fått bedre søkbarhet i postlistene, så det er nok også en medvirkende årsak. Men de andre ORKIdé-kommunene har det samme sak- og arkivsystemet, og de er ikke like høyt oppe på lista.

En liten feiring er på sin plass.

Gode rutiner og systemer

De to kommunene som deler førsteplassen har blant annet gode postlister med fulltekstpublisering av dokumenter, de besvarte innsynskravene de fikk tilsendt lynkjapt, og de har gode rutiner for publisering av politiske dokumenter. Dette skriver Pressens offentlighetsutvalg (POU) i en pressemelding torsdag.

Rindal og Ørland har systemer som i stor grad gjør det mulig å ha en åpen og opplyst offentlig samtale.

– Det er kjempebra. Vi ønsker å være en åpen kommune. Vi ønsker å gjøre alt mest mulig åpent for innbyggerne. Det har vært godt jobbet av staben på dette området, sier Rindal-ordfører Vibeke Langli (Sp).

Rindal har snaut 2.000 innbyggere og klatret til topps fra en 15. plass i fjorårets undersøkelse. De deler førsteplassen med en annen trøndelagskommune - Ørland. Den sammenslåtte kommunen har rundt 10.500 innbyggere, og var i fjor på 34. plass. Også her er gleden stor over å ha klatret til topps i kåringen.

– Det er viktig med åpenhet. Det handler litt om tillit. For oss som er tvangssammenslått og har hatt en del politisk urolighet, er det særlig viktig å være ryddige og åpne, sier ordfører Ogne Undertun (Ap) i Ørland.

Mange kommuner har ikke svart

Årets Åpenhetsbarometer avdekker både positive og negative funn. Negativt er det at 63 kommuner ikke besvarte innsynskravene de fikk tilsendt. I 2021 var det 33 kommuner som ikke svarte på innsynskravet i undersøkelsen.

- Innsynskrav skal behandles. Der har ikke kommunene noe valg. Norsk lov pålegger de dette. At så mange kommuner ikke engang besvarer innsynskrav, synes jeg er svært skuffende. Dette må de få orden på, for kommunene ønsker vel ikke å være lovbrytere?

- Samtidig er det veldig oppløftende at mye går i riktig retning i kommune-Norge. I sum betyr det at kommunene er blitt bedre på å sikre innbyggere og medier innsyn i hva de holder på med. Det vekker tillit og er bra for demokratiet, sier Tron Strand, leder av Pressens offentlighetsutvalg.

- Dessverre for lokaldemokratiet, er det for mange kommuner som ikke legger godt nok til rette for en opplyst offentlig samtale, sier ansvarlig redaktør Britt Sofie Hestvik i Kommunal Rapport.

- Disse kommunene har mye å lære av dem som har tatt tydelige åpenhetsgrep, både i administrasjonen og på politisk side. Bruk gjerne Åpenhetsbarometeret som guide for å finne de beste forbildene, sier Hestvik.

Det er flere positive funn i undersøkelsen:

* Flere kommuner publiserer i fulltekst enn tidligere, en økning på nesten ti prosentpoeng.
* Andelen kommuner som har postlister med gode søkemuligheter, er økende.
* Det er noe lenger levetid på postlistene fra tilsvarende undersøkelse i 2021. Før det var utviklingen negativ - så her har det vært en god snuoperasjon i landets kommuner totalt.
* Kommunene har blitt bedre til å opplyse om innsynsretten på hjemmesidene sine.

Bildet over: Ordfører Vibeke Langli og varaordfører Magnar Dalsegg sammen med de aller fleste ansatte på kommunehuset: Vigdis Trønsdal, Torstein Sæther, Gunnhild Strupstad, Morten Møller, Nils Ole Evjen, Eli Stafne Åsløkk, Mari Svanem, Mons Otnes, Alyona Røen, Henning Andersen, Inger Bolme og Knut-Werner Rist.

Powered by Labrador CMS