Kommunestyremøte i Rindal

Kommunedirektør Mons Otnes hadde endret sin innstilling etter henvendelse fra IMDi.
Kommunedirektør Mons Otnes hadde endret sin innstilling etter henvendelse fra IMDi.

Tilrettelegger for bosetting av 25 flyktninger fra Ukraina

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke mottok Rindal kommune en henvendelse fra fra IMDi med anmodning om å legge til rette for bosetting av 25 ukrainske flyktninger. På bakgrunn av dette ble innstillinga til onsdagens kommunestyremøte endret til å legge til rette for 25 flyktninger, i stedet for 15, som kommunedirektøren først hadde innstilt på.

Kommunedirektør Mons Otnes la fram saka for kommunestyret. Han fortalte at alle enhetsledere nå er informert om den nye innstillinga, og forberedelsene til mottak av flyktninger er i gang. Rindal kommune har i dag ca 4 millioner kroner på "flyktningfondet", og det må bevilges midler for å kunne tilrettelegge for så mange som 25 flyktninger, sa Otnes.

Han informerte også om at Saga Trollheimen Hotel har meldt inn at de kan ta imot opptil 60 flyktninger. Kommunen har ikke direkte noe med dette å gjøre, men dersom hotellet blir valgt ut til å ta imot flyktninger så må kommunen sørge for å ha nødvendige tjenester på plass.

Kommunedirektøren oppfordret til at innsamling av klær og utstyr til flyktningene blir organisert så målretta som mulig, slik at ikke kommunen endre opp med et stort lager av klær. Av erfaring er det grunn til å tro at rindalingene stiller opp og samler inn det som trenges, men kommunen vil informere om hva det blir behov for når man vet hvem som kommer, sa Otnes.

Kommunestyret vedtok å melde inn 25 plasser til disposisjon for bosetting av flyktninger fra Ukraina, slik IMDi har bedt om. Det bevilges inntil 500.000 kroner fra "flyktningfondet" for å starte tilretteleggingen for mottak av flyktningene.

Powered by Labrador CMS