Enhetsleder for teknikk, landbruk og miljø Nils Ole Evjen forklarte for kommunestyret hvorfor pengene i budsjettet ikke strekker til.
Enhetsleder for teknikk, landbruk og miljø Nils Ole Evjen forklarte for kommunestyret hvorfor pengene i budsjettet ikke strekker til.

– Pengene strekker ikke til

Publisert Sist oppdatert

Onsdag behandlet kommunestyret i Rindal ei sak om Teknikk, og mulige tiltak for at enheten skal kunne nå budsjettrammen.

Kommunedirektøren innstilte på at kommunestyret vedtar å øke rammen for Teknikk med 2.104.000kroner, fra 14.578.000 kroner til 16.682.000 kroner for 2022. Det gjøres ingen endringer i rammen for planperioden. Kommunestyret vedtar å bruke 2.104.000 kroner av disposisjonsfond for å dekke inn manglende finansiering for den økte rammen for Teknikk for 2022. Kommunestyret tar følgende tilpasninger til rammen til orientering:
- Veilys blir slått av når budsjettet på tjenesten er brukt opp
- Lamper blir stående mørke når budsjettet på tjenesten er bruk opp

Nils Ole Evjen, som er nytilsatt enhetsleder for teknikk, landbruk og miljø, orienterte i saka. Han påpekte at budsjettene på teknisk har vært høvlet og høvlet de siste åra, og det har vært veldig vanskelig å nå budsjettmåla. Prisene på leie og kjøp av varer og tjenester har økt voldsomt, så pengene strekker rett og slett ikke til. Det meste på driftssida er faste utgifter. Rindal kommune har mye bygningsmasse i forhold til folketallet, og i tillegg kommer blant annet vegvedlikehold. Årets midler til brøyting er allerede oppbrukt, påpekte han.

Videre sa han at det har vært høvlet mange ganger før i enhetens budsjetter, og det er vanskelig å finne mer å spare inn på. Den eneste muligheten han kan se er å slå av gatelys, for disse er ikke lovpålagt. Men det er jo absolutt ikke bra å slå av gatelys.

Line Flåtten (Ap) minnet om at det har vært sagt over mange år at budsjettet teknikk, landbruk og miljø er svært presset. Hun lurte på hvordan forholdene blir på skoleveiene, hvis gatelys blir slått av og det blir mørklagt rundt i bygda.

Evjen svarte at man må prioritere de veiene der det er mest ferdsel.

Ordfører Vibeke Langli (Sp) spurte om det er mulig å spare noe på sikt ved å bytte til LED-pærer i gatelyktene.

Evjen svarte at det spesielt ei strekning der man kan spare litt ved å bytte til LED, det er fra næringsparken og ned Bjergen. Der er det store pærer i gatelyktene nå. Men det er uansett ikke store beløp å spare. Nå r det gjelder de andre strekningene er det nok fornuftig å bytte ut pærene, men man sparer ikke stort. Det er ganske kostbart å bytte pærer til LED, så det blir ganske mange års nedbetalingstid før man begynner å spare penger på det.

Hege Gåsvand (H) påpekte at driftsutvalget har bestilt en oversikt over kostnadene på alle kommunale bygg, og mente at det skulle ha vært med i innstillingen.

– Dette er alvorlig, for det er begrensa hvor mye penger vi har. Men jeg skjønner også at det er vanskelig å drive når pengboka er tom, sa hun, og fortsatte:

– Dette er en stor jobb, som allerede skulle ha vært påbegynt. Det kan ikke bli en diskusjon om gatelys. Nå må vi ha en full gjennomgang av organisasjonen, enten vi liker det eller ikke.

Magnar Dalsegg (H) la fram et nytt forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å utsette budsjettreguleringen på teknikk til tidligst etter at regnskapsrapport for 2. tertial 2022 foreligger.
2. Kommunestyret opprettholder driftsutvalgets bestilling om at de skal få en oversikt over alle kommunale bygg og eiendommer, og eventuelle besparelser ved salg/nedleggelse av disse.
3. Kommunestyret vedtar å ikke slå av veilys og at lamper blir stående mørke før saken blir behandlet på nytt i kommunestyret, tidligst etter at regnskapsrapporten for 2. tertial 2022 foreligger.

Dalsegg ba om en mer grundig analyse av situasjonen, både når det gjelder personalsituasjon, bygninger og alle områder i hele kommunen.

– Vi må være forsiktige. Vi jobber samtidig med Rindal inn i framtida, som skal gjøre det enda mer attraktivt å bo i Rindal, det er også viktig å ha med seg, sa han, og fortsatte:

– Hvis vi må øke rammene på enkelte områder så må vi spare en annen plass.

Line Flåtten (Ap) gikk på talerstolen og påpekte på nytt at enheten har varslet i mange år om at budsjettet deres er krevende. Hun minnet om at Arbeiderpartiet i 2019 foreslo en gjennomgang av hele organisasjonen, men den gangen ble de nedstemt på det.

Magnar Dalsegg (H) presiserte at det ikke skal stå i vedtaket at man skal slutte å drive med vedlikehold. Enhetslederen må vurdere hva som er nødvendig å gjøre framover også.

Ola T Heggem (Sp) sa at han støtter Høyres forslag om å vente med å justere budsjettet, selv om man er klar over at det må justeres til høsten, men da vet man mer. Budskapet er at avdelinga skal fortsette med normal drift, sa han.

Arbeiderpartiet støttet kommunedirektørens innstilling.

Høyres forslag ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.

Powered by Labrador CMS