Kommunestyremøte i Rindal

Enhetsleder stab Knut Werner Rist
Enhetsleder stab Knut Werner Rist

Innfører månedlig fakturering av kommunale avgifter

I møte onsdag vedtok kommunestyret i Rindal å tilby månedlig fakturering på kommunale avgifter, til kunder som ønsker dette, fra januar 2022.

Publisert

I desember 2019 vedtok kommunestyret innføring av månedlig fakturering fra 2021 i handlingsprogrammet. Rådmannen har nå utredet en slik løsning, og ser at dette er mulig å kunne tilby, men altså ikke før 2022.

Enhetsleder stab Knut Werner Rist forklarte for kommunestyret at økt distribusjon av fakturaer koster litt for kommunen. Jo flere fakturaer som sendes ut, jo større kostnader. Gevinsten ligger i at den enkelte kunde kan være tjent med månedlig fakturering.

Flere av kommunestyrerepresentantene ga uttrykk for at dette er en positiv utvikling, som vi være bra for mange. De som fortsatt ønsker kvartalsvis faktura vil få det.

Powered by Labrador CMS