Skulegata.
Skulegata.

Frigir kommunale boliger for utleie igjen

Publisert Sist oppdatert

De siste månedene har Rindal kommune bygget opp beredskap for å kunne ta imot flyktninger fra krigen i Ukraina. Det har blant annet blitt reservert noen kommunale boliger.

I onsdagens kommunestyremøte orienterte kommunedirektør Mons Otnes om at signaler fra IMDi nå tyder på at det ikke er nær forestående at det blir bosatt ukrainske flyktninger i de små distriktskommunene i Trøndelag. Det er så langt lite bosetting i Trøndelag generelt. En av årsakene til dette er at flyktningstrømmen til Norge er ikke så stor som den først var antatt å bli.

Rindal kommune har derfor konkludert med at de kommunale boligene i Rindal sentrum som har vært satt av til flykninger nå blir frigjort for utleie igjen. Boligene i den gamle meieribygget på Sunna vil fortsatt bli holdt av til flykninger. I tillegg har kommunen mulighet for å inngå avtaler med private aktører som kan leie ut bolig til flykninger.

Powered by Labrador CMS