Rindal IL melder:

Trollheimsløpet går som planlagt

Om smittesituasjonen ikke forverrer seg, går Trollheimsløpet som planlagt, søndag 13.juni. Norges Friidrettsforbund har på bakgrunn av Trinn 2 av gjenåpninga, utarbeidet nye retningslinjer for arrangement, gjeldene fra 02.06. Den viktigste endringen er at breddeidrettsbegrepet er tatt ut, noe som betyr at seniorløpere nå kan konkurrere utenfor sin egen kommune.

Vi har fått godkjent av kommuneoverlegen følgende retningslinjer for deltakelse: «Konkurranser er nå åpnet «på tvers av kommuner», noe som betyr at vi åpner for alle, bortsett fra de som er bosatt i kommuner som har strengere forskrifter enn de nasjonale. Lokale forskrifter kan på kort varsel endre seg. Derfor vil utøvere som er påmeldt, men som pga lokal forskrift ikke kan delta, få refundert sin startkontingent i sin helhet.»

Påmeldingen for konkurranseløperne er nå åpnet.

KLASSEINNDELING/DISTANSER/FORELØPIGE STARTTIDER
Klasse 11, 12, 13, 14 år, 1 km, starttider fra kl 1200
Klasse 15–16 år, 17-18 år, 3 km, starttider fra kl 1220
Klasse 19-20, 21-39, 40-49, 50-59 år osv, 6 km, starttider fra kl 1300
Trimklasse (ingen tidtaking), 1, 3 eller 8 km, starttid fra kl 1030 til kl 1200

PREMIERING
I fjor var det nesten ingen premiering. Slik blir den i år:

KONKURRANSEKLASSER:
Klasse 11, 12, 13, 14 år: Premier til alle
Klasse 15–16 år, 17-18 år Premie til klassevinnerne
For 19 år og eldre: Pengepremier til de tre beste uansett klasse, hhv kr 1.000,-, kr 600,- og 400,-. I tillegg en premie på kr 1.000, - for nye løyperekorder.
Alle klassevinnere fra 19 år og oppover får en pengepremie på kr 300,-.

TRIMKLASSE uten tidtaking: Uttrekspremie kr 300,-.

Løpets Facebookside vil bli fortløpende oppdatert.