ANNONSE:

Rindal IL tar smittefaren på alvor

Rindal IL har satt opp egne smittevernregler for hele idrettslaget og alle anleggene som er i bruk. Det er veldig viktig at alle følger disse reglene slik at vi unngår smitteutbrudd i kommunen vår.

I tillegg har vi en henstilling fra kommuneoverlegen som omfatter henting og bringing av barn til å fra trening og om det å oppholde seg i fellesareal. Dette gjelder spesielt i Rindalshuset og Rindalshallen. For det kan til tider oppstå kaotiske situasjoner med mange mennesker samlet på lite område i forbindelse med henting av barna.

Vi henstiller derfor til at færrest mulig oppholder seg i ventesoner etc, og at barna helst bør klare seg selv ved av - og påkledning (så langt det lar seg gjøre).

Dette blir desto viktigere nå framover med tanke på den økte smitte.

Vedlagt Rindal IL sine smittevernregler, som er godkjent av kommuneoverlege Mari Wold.