Kommunestyremøte i nymalte, lysere omgivelser på Rindal eldresenter.

Utreder samlokalisering av frivilligsentralen med Rindalshuset

Etter vedtak i kommunestyret i Rindal onsdag skal det nå utredes om Rindal frivilligsentral kan flyttes til Rindalshuset i løpet av det kommende året.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret ønsker å flytte frivilligsentralen til Rindalshuset i løpet av 2021 og er forberedt på at dette vil medføre kostnader med tilrettelegging av bygget og lokalene før flytting kan skje. Bygningsmessige løsninger må utredes og kostnadsregnes nærmere sammen med prosjektet «Møtested Ungdom», og kommunestyret må godkjenne planene og bevilge budsjettmidler før tiltaka kan gjennomføres.

Bettina Røen Helgetun (Sp) sa at brukerne av frivilligsentralen er positive til en mulig samlokalisering med Rindalshuset. Men det er viktig at frivilligsentralen fortsatt har mulighet for en litt skjermet møteplass. Et av målene med samlokaliseringen er å få til enda mer aktivitet i frivilligsentralen.

Helgetun la fram forslag om et tilleggspunkt til innstillingen, at det utarbeidet et kostnadsoverslag for prosjektet i løpet av første halvår 2021.

Hege Gåsvand (H) informerte om at driftsstyret har jobbet med saken, og alle er positive til forslaget.

Kommunedirektørens innstilling og Senterpartiet sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS