Dame sitter foran en PC.
Kursholder: Aud Gunvor Helgetun

Kurskveld: Demensvennlig samfunn

Publisert Sist oppdatert

Rindal kommune har inngått en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om et demensvennlig samfunn, og i den forbindelse tilbyr de kurs til bedrifter, yrkesgrupper og organisasjoner som møter folk i det daglige. I kveld er første gruppe invitert på kurs og de representerer et bredt spekter av bygda vår. Kursholder er Demenskoordinator i Rindal, Aud Gunvor Helgetun. Hun er sykepleier og ansatt i Hjemmetjenesten i Rindal.

Kurset er planlagt tilbudt det nye kommunestyret, kommuneansatte og næringslivet i Rindal. De bedrifter som gjennomgår kurset vil etter endt kurs få et kursbevis. Kursholder forteller at et demensvennlig samfunn er også et godt samfunn for oss alle. Det handler aller mest om respekt, sunn fornuft og vanlig folkeskikk, forteller hun. Kurset handler om hvordan vi skal møte folk med demens og hvordan det skaper trygghet, frihet og verdighet når man blir rammet av demens.

De som blir rammet av demens opplever ofte at vanlige ting blir en stressfaktor, som for eksempel å kle på seg, i kassen på butikken eller å finne veien hjem. Samfunnet er i dag opplagt slik at vi blir foret med informasjon hele tiden. For en person med demens oppleves all informasjon som en hakkespett mot hodet tiden, dette blir fryktelig krevende. Det er derfor viktig at de som møter personer med demens bidrar til å senke stressnivået, er tålmodig og tydelig. Vi får se tre ulike filmer som illustrere dette.

Aud Gunvor forteller at de fleste som har utviklet demens i dag bor hjemme. Det gjør at hverdagen til pårørende også blir endret.

Kursdeltakerne får tips om hvordan de på en god måte, kan møte mennesker med demens:

- Når de har problemer med å bestemme seg kan det være greit å foreslå noen alternativer.

- Ha blikkontakt med den du snakker med.

- Let etter meningen med det de sier og unngå negative tilbakemeldinger om det blir litt feil.

- Vær raus.

- Si en ting om gangen.

- Vær positiv og respektfull.

- Møt personene med et smil.

- Bruk tydelig kroppsspråk. Vis veien med armene og pek på det du lurer på.

- Gi én beskjed om gangen og still étt spørsmål om gangen. Vær tålmodig og vent på svar selv om det tar litt tid.

Aud Gunvor forteller videre at det er fint å møte personer med demens slik de er blitt møtt tidligere. De er voksne mennesker som er blitt syke. Det er viktig at de fortsatt kan være seg selv og bidra med det de kan. Alle kan bidra med noe.

Personer med demens merker ofte selv at kommunikasjon endrer seg, de får redusert oppmerksomhet og svekket konsentrasjon. Dette kan føre til at de trekker seg tilbake og blir hjemme i stedet for at ting blir vanskelig. De kan miste tilhørigheten og en opplevelse av å ikke selv bestemme over eget liv lengre, noe som kan føre til manglende mestringsfølelse.

For å møte personer med demens på best mulig måte, er det viktig med kunnskap om hvorden de har det og hva som utløser stress for personen og bidra til å redusere stressnivået. Det kan du gjøre med å forholde deg rolig og ha blikkontakt.

Seks mennesker sitter på stoler
Bilde fra visningen
Powered by Labrador CMS