Ny kommunestyreperiode i Surnadal

Mange representanter i et stort møterom.
Det nye kommunestyret samla til konstituerandre møte.

Det nye kommunestyret har konstituert seg

Publisert Sist oppdatert

Torsdag var det nye kommunestyret i Surnadal innkalla til sitt første møte. Kommunestyret konstituerte seg, og det vart valt representantar til formannskap og utval. 

Dei politiske partia hadde vorte einge på førehand om forholdstalsval på formannskapet og avtaleval på andre utval, så resultatet vart som venta.

Det nye formannskapet var valt ved at Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Raudt la fram ei felles liste med forslag til representantar i formannskapet, og Høgre, Framstegspartiet og Mijøpartiet dei grøne la fram ei felles liste. Det vart som venta 16 røyster for SP, AP og Raudt si liste, og 11 røyster for Høgre, FrP og MDG si liste. Dermed fekk SP, AP og Raudt med fem representantar frå lista si i formannskapet, og Høgre, Frp og MDG fekk med fire representantar frå si liste.

Det nye formannskapet:

1 Hugo Pedersen (SP)
2 Annett Ranes (AP)
3 Lars Inge Kvande (SP)
4 Helge Røv (AP)
5 Jorid Aarvåg (AP)
6 Ole Joar Karlstad Bruset (H)
7 Mette Helen Mikkelen (H)
8 Nils Petter Tonning (FrP)
9 Bjørg Aa (H)

Vara for 1-5:
1 Silje Beate Gulbrandsen Holten (SP)
2 Øystein Halle (AP)
3 Bergsvein Brøske (SP)
4 Eva Jorid Svendsen (AP)
5 Gøran Bolme (SP)
6 Ken Marius Pedersen (AP)
7 Mona Rita Brøske Rønning (SP)

Vara for 6-9:
1 Kjell Gunnar Polden (MDG)
2 Trond Håskjold (H)
3 Tor Rune Halset (H)
4 Kjell Johan Larsen (MGD)
5 Arve Johansen Ervik (H)
6 Odd Magne Gulla (H)

Etter dette vart det gjennomført val av ordførar.

Etter forslag frå SP, AP og Raudt vart Hugo Pedersen valt som ordførar, med 16 mot 11 røyster.

Ei dame og en mann som ta hverandre i hånda og smiler. Mannen har et ordførekjede rundt halsen.
Da valet av ny ordførar var gjennomført overrekte Margrethe Svinvik ordførarkjedet til Hugo Pedersen.
En mann som står på talerstolen i et politiske møte. Han har et ordførerkjede rundt halsen.
Ordførar Hugo Pedersen på talarstolen.

SP, AP og Raudt la fram forslag om Annett Ranes som varaordførar, og ho vart valt med 16 mot 11 røyster.

Ei smilende dame på talerstolen i et kommunestyremøte.
Annett Ranes er ny varaordførar.

For dei ulike utvala la Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet, Miljøpartiet dei grøne og Raudt fram felles forslag til lister, og alle desse vart samrøystes vedteke (avtaleval).

Dette er dei nye utvala:

Kontrollutvalet: 

1 Ola Magne Nordvik (H), leiar
2 Stine Larsen Faksnes (FrP)
3 Hans Torslett (FrP)
4 Ingrid Bergheim (AP), nestleiar
5 Gunda Bele (SP)

Vara for 1-2:
1 Kristine B. Island (H)
2 Lars Joar Dalsegg (H)
3 Tonje Larsen Faksnes (FrP)
4 Ole Georg Skjeggestad Øye (H)
5 Vidar Ulvestad (H)

Vara for 3-5:
1 Ella Bolme (AP)
2 Lars Polden (SP)
3 Roar Nes (R)
4 Cathrine Kårvatn (SP)

Hovudutval for tjenesteutvikling:  

(Dette er eit nytt utval, og namnet på utvalet er ein arbeidstittel.)

1 Silje Beate Gulbrandsen Holten (SP), leiar
2 Øystein Halle (AP), nestleiar
3 Gøran Bolme (SP)
4 Eva Jorid Svendsen (AP)
5 Mona Rita Brøske Rønning (SP)
6 Ken Marius Pedersen (AP)
7 Heidi Gravvold Sæter (R)
8 Trond Håskjold (H)
9 Kristin Nyhagen (H)
10 Gry Mikkelsen Tellesbø (H)
11 Kjell Johan Larsen (MDG)

Vara for 1 – 7: 
1 Odd Asbjørn Bævre (AP)
2 Ragnar Halle (SP)
3 Daniel Nikolaisen Haarstad-Bøe (AP)
4 Tina Hopstad (SP)
5 Odd Arild Sande (AP)
6 Heidrun Kristine Solstad (SP)
7 Jorid Aarvåg (AP)
8 Sondre Ormset (SP)
9 Emily Pallado Stangvik (AP)

Vara for 8-11: 
1 Arve Ervik (H)
2 Espen Fougli Vraalsen (MDG)
3 Odd Magen Gulla (H)
4 Lisa Forslund (MDG)
5 Inga-Mari Monsøy (H)
6 Elise Ansnes Halset (H)

Administrasjonsutvalet:

1 Jan Henrik Moen (SP), leiar
2 Bente Mosbakk (AP), nestleiar
3 Elise Ansnes Halset (H)
4 Ronny Thunestveit Aasgård (MDG)

Vara for 1-2:  
1 Bjørn Gunnar Ansnes (AP)
2 Sondre Ormset (SP)
3 Emilie Brøske Rønning (AP)
4 Nina Kolltveit Sæter (SP)

Vara for 3-4:  
1 Tor Rune Halset (H)
2 Anders Vattøy Norman (H)
3 Nina Monsøy (H)
4 Ingrid Sponås (MDG)

Powered by Labrador CMS