Mildrid Kattem Aune blir ny ordfører i Rindal

Mildrid Kattem Aune blir ordfører i Rindal fra 1. januar.
Mildrid Kattem Aune blir ordfører i Rindal fra 1. januar.

– Det er ei stor utfordring

Publisert Sist oppdatert

Nylig ble det kjent at Vibeke Langli søkte fritak fra vervet som ordfører i Rindal fra årsskiftet, for å begynne i ny stilling som økonomisjef i Surnadal kommune. Etter det har det vært en del spekulasjoner om hvem som blir den nye ordføreren i Rindal.

Avtalen som ble inngått mellom Rindal Senterpartiet og Rindal Høyre etter forrige kommunevalg sier at det er Senterpartiet som skal ha ordføreren, og Høyre skal ha varaordføreren. Ordføreren måtte derfor velges blant Senterpartiets representanter i kommunestyret.

I kommunestyremøtet i forrige uke fikk Vibeke Langli innvilga fritak fra ordførervervet fra 1. januar, og mandag kveld bekjentgjorde Rindal Senterparti at Mildrid Kattem Aune (48) har sagt seg villig til å ta over ordførerklubba ved årsskiftet.

– Det var naturlig nok tungt å få beskjeden om at Vibeke Langli ville søke fritak fra vervet. Vi har jo noen utfordringer foran oss også, men vi er veldig glade for det som skjer nå, sier Ola T Heggem, som er tidligere ordfører i Rindal, nå kommunestyrerepresentant og leder i Rindal Senterparti. Han fortsetter:

– Akkurat nå ser det ut til at Mildrid blir valgt til ordfører i november, slik at hun får bli litt kjent med systemet. Hun får være med på noen møter og får tilsendt en del dokumenter. Da vil hun få ordførerkjedet i desembermøtet, og hun vil formelt ta over som ordfører 1. januar.

Heggem er også leder i nominasjonskomiteen i Rindal Senterparti, så han kan samtidig røpe at Aune stiller som Senterpartiets ordførerkandidat ved valget neste år.

– Summen av dette setter vi i Rindal Senterparti veldig stor pris på. Drømmen for partiet var at samme person var villig til å både stille som ny ordfører og som ordførerkandidat. Vi er kjempeglade for at Mildrid tar utfordringa, og det har vært applaudert enstemmig både i styret og i nominasjonskomiteen. Samarbeidspartiet Høyre er også informert og sluttet seg til applausen, sier han.

Ola T Heggem er veldig fornøyd med at Mildrid Kattem Aune har sagt ja til å bli ordfører.
Ola T Heggem er veldig fornøyd med at Mildrid Kattem Aune har sagt ja til å bli ordfører.

De fleste som ble valgt inn sist vil fortsatt stå på lista

Allerede nå kan Ola T Heggem røpe at et flertall av dem som sitter i Senterpartigruppa i kommunestyret i Rindal i dag fortsatt vil stå på lista til neste valg. Nominasjonskomiteen gleder seg også veldig til å få presentere noen nye spennende kandidater etter hvert.

– Vi er godt i gang med nominasjonsarbeidet, og, meningsmålingene til tross, det ser ikke ut som det blir vanskelig å få til ei god liste, sier Heggem.

Selv har han i utgangspunktet ikke tenkt å stå på den lista. 30 år i kommunestyret må være mer enn nok, mener han. Om noen i det hele tatt skal kunne påvirke han til å stille på lista enda en gang, så må det være den nye ordføreren, slår han fast.

– Nå har jeg sagt det samme til Mildrid om jeg sa til Vibeke for tre år siden. Jeg har en klar ambisjon om å være en støtte, ikke en plage. Jeg har ikke tenkt å være den syvende far oppe i hornet på veggen. Det jeg kan bidra mest med er vel å forklare og gjøre oppmerksom på sammenhengene mellom de tre nivåene i politikken, og være med og påvirke der. Men det kan jeg gjøre gjennom styret i lokallaget uten å være med i kommunestyret, mener han.

– "Guste glad ti bøgda mi"

Mildrid Kattem Aune har sittet i kommunestyret i Rindal tidligere, i perioden 1999 - 2003. Etter dette valgte hun å prioritere familie og barn i noen år, men stilte til valg igjen i 2019. Hun ble kommunestyrerepresentant, første vara til formannskapet og nestleder i driftsutvalget.

Når Aune blir ordfører kommer hun til å erstatte Vibeke Langli i formannskapet. Langli skal fortsatt sitte i kommunestyret ut perioden.

– Det kom veldig stums på at Vibeke søkte om fritak. Det var ikke i tankene mine i det hele tatt, sier Mildrid Kattem Aune.

Da hun ble spurt om hun kunne tenke seg å ta over som ordfører, så syntes hun at hun måtte tenke godt igjennom om hun tror at det er noe hun kan være med og bidra med. Hun innrømmer at hun var i tenkeboksen ei stund, men så valgte hun å si ja. Det er ikke så vanskelig for henne å begrunne det valget.

– E e guste glad i bøgda mi, smiler hun, og fortsetter:

– Det er et godt utgangspunkt, tror jeg, men læringskurven blir nok veldig bratt. Det er ei stor utfordring, og jeg vet kanskje ikke hva jeg går til, heller. Jeg er veldig spent på hvordan dette blir, smiler hun.

Hun ser for seg at det er en fordel å være godt kjent med bygda og med folk som bor her. Hun har vært innom mange ulike arenaer, både som arbeidstaker, som mor og som pårørende.

– Jeg har en jobb der jeg møter veldig mange mennesker, og det håper jeg at jeg fortsatt kommer til å gjøre. Vi har så mange gode folk rundt oss. Jeg er imponert over ungdommen som vokser opp, hvor engasjert de er, og at de har lyst til å bidra. Jeg har også inntrykk at folk trives her i bygda, både unge og gamle. Og selv om vi er en liten kommune så er vi nær det meste, sier hun.

– Vi får en ordfører som er vant med folk, som er glad i folk og god med folk. Det er veldig gode egenskaper. Det at Mildrid gjorde et godt personvalg for tre år siden er også et godt utgangspunkt, skyter Ola T Heggem inn.

Inspirert av svigerforeldrene

Mildrid Kattem Aune er født og oppvokst i Romundstadbygda i Rindal. Hun er utdanna fysioterapeut, og hun starta arbeidskarrieren med en praksisperiode i Namsos, og fikk fast jobb der. Så ble hun sammen med Georg, som også er rindaling. Han fikk tilbud om jobb hjemme i Rindal og hadde veldig lyst til å flytte tilbake, og da bestemte hun seg for å bli med. Først ble det jobb som fysioterapeut i Surnadal, så i bedriftshelsetjenesten, først i Surnadal og så i Rindal. Ei stund bodde de på Sande i Surnadal, før de flytta til Romundstadbygda. De siste tjue åra har hun vært kommunal fysioterapeut i Rindal.

Hun føler ikke at hun var utpreget politisk engasjert tidlig i livet, men forteller at familien hun vokste opp i var veldig engasjert i lokalmiljøet, også litt politisk. Størst inspirasjon når det gjelder lokalpolitikk og Senterpartipolitikk har nok vært svigerforeldrene Ingeborg og Jon Kristian Aune. Det at svigerforeldrene var så ivrige og engasjerte i politikken gjorde nok at hun ble enda mer interessert, tror hun.

Mildrid Kattem Aune har vært med i kommunestyret i Rindal i over tre år nå. Hun forteller at hun er glad for at hun har fått være med i Senterpartigruppa i de åra, og at hun synes også at det er godt å få bli med videre.

– Det får jeg jo mulighet til i enda større grad nå. Det er en utfordrende periode i kommunen. Det er mye som skjer. Vi har mange prosesser på gang, og står midt oppi det nå. Det føles riktig å fortsette å være med og bidra, og jeg har trua på at vi skal klare å lande det godt. Det er en motivasjon i seg sjøl, sier hun.

Har fått et godt innblikk

Det er ingen hemmelighet at Rindal kommune står i en ekstra vanskelig økonomisk sitasjon akkurat nå, blant annet på grunn av enorme tap som følge av avtaler om salg av konsesjonskraft. I den meget spesielle situasjonen med store prisforskjeller på strøm medfører avtalene nå store kostnader, i stedet for stabile og trygge inntekter, som før.

Mildrid Kattem Aune har allerede vært med på behandling av ulike prosesser og tiltak i driftsstyret, som også går videre til kommunestyret. Hun synes hun har fått et godt innblikk i de utfordringene kommunen står i, og hvilke ressurser man har til rådighet.

– Det er stygge tall som har vært presentert, men det er også et realistisk håp om at tallene ikke blir fullt så stygge ved årets slutt som det ser ut akkurat nå. Vi har begynt å legge en plan for hvordan vi skal komme i mål, og snuoperasjonen er i gang, men det tar tid, sier hun, og fortsetter:

– Jeg tenker at dette skal vi komme oss igjennom, og jeg tror også at vi kan komme oss styrket ut av det på sikt. Vi må bygge opp igjen fondene, og jeg tenker at det slett ikke er urealistisk.

Alltid krevende å flytte lista ned

Den kommende ordføreren synes at Rindal kommune har hatt veldig gode tjenester innenfor mange områder, og hun tror at kommunen fortsatt kommer til å levere gode tjenester til innbyggerne.

– Vi må se på om vi kan gjøre omorganiseringer som kan gjøre at vi jobber mer effektiv, og samtidig leverer gode tjenester, sier hun.

Ola T Heggem, som også er med i kommunestyret, påpeker at hvis man må flytte lista litt ned så oppfattes det alltid som krevende, uansett hvor lista ligger.

– Hvis vi bruker politikerspråk og viser til KOSTRA-tall der mest mulig like kommuner blir sammenlignet, så er det ingen tvil om at det er på helse og omsorg vi har brukt mest midler, eller ressurser, i forhold til andre kommuner. Det er det ingen tvil om. Jeg har også god tro på at vi skal klare å opprettholde fullt ut akseptable tjenester, ikke bare innenfor lovverket, selv om vi må redusere ressursbruken noe, sier han, og fortsetter:

– Jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å bruke tallene til å skremme folk med at det blir veldig dårlige tjenester, for jeg tror slett ikke det behøver å bli det. Jeg er glad for at den nye ordføreren har ei optimistisk holdning. Politikere, administrasjon, ansatte og bygdefolket må spille i lag. Det har vi vært veldig dyktige til, og det håper jeg at vi skal fortsette å være.

Tror ikke på "worst case"

Heggem understreker at han håper og tror at prognosene som til nå er lagt fram for 2022 ikke blir på lagt nær så ille ved årets slutt. Det er utvilsomt svært dramatisk hvis nesten hele disposisjonsfondet ryker i løpet av ett år, slik et "worst case"-scenario viser. Over 20 millioner kroner i disposisjonsfond er ikke så lite i en kommune på størrelse med Rindal, og det har tatt mange år å bygge det opp, påpeker den tidligere ordføreren. Han håper og tror at det blir igjen en stor del av disposisjonsfondet til 2023, slik at man kan bruke litt mer tid på omstilling enn bare de to månedene fram til årsskiftet.

– Jeg er ganske sikker på at årets underskudd for kommunen ikke blir på 19,6 millioner kroner. Det vil bli noe mindre, men det blir uansett et minustall av en størrelse som vi ikke har sett før. Da må det skje noe, som Mildrid sier, og dette følger hun mye tettere der hun jobber i dag, enn jeg gjør som sauebonde. Arbeidet er i full gang, sier han, og fortsetter:

– Det som er vondest for en som har holdt på ei stund er at vi ikke får gjennomført investeringsplanene om nytt helsehus som vi hadde planlagt. Det hadde jeg aldri trodd for 10 år siden. Vi har på en eller annen måte ikke klart å komme i gang med det, til tross for at det har vært gjort vedtak om det. Men med den situasjonen vi er i i dag, med de renteøkningene som kommer, så må vi kanskje være glade for at vi ikke har kommet i gang.

Heggem tror likevel at planene om helsehus vil bli henta fram igjen, og han kan ikke se for seg at det blir mange år uten statlig støtte til den type investeringer.

– At vi kan fortsette å leve i Norge uten statlig støtte til investeringer i omsorg, med den eldrebølgen som kommer, det har jeg ingen tro på. Det kommer nok tilbake på ett eller annet tidspunkt, helt uavhengig av hvem som sitter i regjering, sier han, og legger til:

– For å snu dette: det ville i alle fall være kjempedumt å sette i gang med de investeringene i en periode der det ikke er slike tilskudd. Det må vi absolutt ikke gjøre! Vi får klare oss med den bygningsmassen vi har, og de planene vi når har for omlegging, enn så lenge.

Powered by Labrador CMS