Kommunestyremøte i Rindal

Har gått bort fra "worst case"-scenario

Publisert

Tidligere i år utsatte kommunestyret i Rindal å regulere årets budsjettet for teknikk, helse og omsorg, salg av konsesjonskraft og kompensasjon for koronautgifter. På årets siste kommunestyremøte onsdag ble det derfor fremmet en ny sak for budsjettregulering av disse områdene.

Økonomisjef Henning Andersen la fram saka for kommunestyret. I sommer så man for seg en situasjon som var veldig utfordrende, at nesten hele disposisjonsfondet kunne bli oppbrukt i 2022, og at situasjonen kunne bli enda verre. Situasjonen innen helse og omsorg var fortsatt uavklart, det var store usikkerhetsmomenter og store tall, påpekte økonomisjefen.

Nå ser det derimot litt lysere ut. Det er bekreftet at kommunen får kompensert for alle koronautgiftene med nesten 1,8 millioner kroner. I tillegg er nysaldert statsbudsjett lagt frem for Stortinget, og dette gir en økning i de frie inntektene for Rindal på 3,4 millioner kroner mer enn det som ligger i det vedtatte budsjettet.

Den siste prognosen for konsesjonskraft viser en kostnad på 4,6 millioner kroner i henhold til vedtatt budsjett. Dette er ikke like ille som man fryktet tidligere i år.

Totalt sett er det en forbedring for flere millioner. Det er veldig bra for Rindal kommune, og det gjør at situasjonen innenfor helse og omsorg kan løses på en bedre måte, sa økonomisjefen.

Nå ligger det an til bruk av mellom 6 og7 millioner kroner av disposisjonsfondet for inneværende år. Økonomisjefen understreket at man i så fall må være veldig fornøyd.

Kjetil Løften (Sp) var kritisk til at kommunestyret tidligere på året ble presentert for et worst case scenario. Han mente at prognosene kunne ha vært mer nyansert, og det går an å vise at det kan komme større inntekter også, ikke bare større utgifter. Nå har det jo faktisk kommet større inntekter, påpekte han.

Line Flåtten (Ap) var ikke enig med Løften i dette. Hun synes det er viktig at kommunestyret fikk presentert tallene slik de var. Det var jo fakta. Det hadde vært verre om det hadde vært andre veien, sa hun.

Powered by Labrador CMS