Oppfølging av merforbruk innen helse og omsorg i Rindal kommune

Økonomisjef Henning Andersen.
Økonomisjef Henning Andersen.

– Er i rute med innsparings­tiltakene

Onsdag fikk kommunestyret i Rindal en orientering om oppfølgingen av vedtatte innsparingstiltak innenfor enheten helse og omsorg, der det var et betydelig merforbruk i fjor

Økonomisjef Henning Andersen kunne fortelle at arbeidet er i rute. Nesten alle vakanser er nå iverksatt, og disse får full effekt framover.

Ved bo- og miljøtjenesten er det planlagt et nytt påbygg for å samlokalisere og spare ressurser på nattevaktstillinger. Påbygget skal snart lyses ut på anbud.

Økonomisjefen konkluderte med at man er på god vei i arbeidet med innsparinger, og at budsjettramma for helse og omsorg mest sannsynlig vil bli holdt i år.

Andersen påpekte likevel at koronakostnader er ikke inne i ramma, og det kan bli ei utfordring.

Kommunedirektør Mons Otnes tok ordet og rettet en stor takk til de involverte innenfor helse og omsorg, som har vært med gjennom denne prosessen, ikke minst de tillitsvalgte.

Kommunedirektør Mons Otnes.
Kommunedirektør Mons Otnes.

– Dette er krevende for hele organisasjonen. Vi skal ikke legge skjul på at mange er slitne. Omorganisering er krevende, og det er færre hender til å utføre oppgavene, sa Otnes. Han understreket at han syntes det var viktig å gjøre kommunestyret oppmerksomme på dette.

Powered by Labrador CMS