Kommunestyremøte i Rindal:

Mildrid Kattem Aune på talerstolen i onsdagens kommunestyremøte.
Mildrid Kattem Aune på talerstolen i onsdagens kommunestyremøte.

Enstemmig valg av ny ordfører

I onsdagens kommunestyremøte i Rindal ble Mildrid Kattem Aune (Sp) enstemmig valgt som nytt formannskapsmedlem og ordfører fra årsskiftet.

Publisert

Vibeke Langli har fått fritak fra vervene som formannskapsmedlem og ordfører i Rindal kommune fra 1.1.2023. I onsdagens kommunestyremøte ble det derfor gjennomført suppleringsvalg for å velge formannskapsmedlem, ordfører og andre kommunale verv.

Kommuneloven sier at det er kommunestyret som skal velge nytt formannskapsmedlem når et medlem går ut, og at ordføreren skal velges blant formannskapets medlemmer. I avtalen mellom Rindal Senterparti og Rindal Høyre etter forrige kommunevalg står det at Senterpartiet skal ha ordføreren og Høyre skal ha varaordføreren. Mildrid Kattem Aune var Senterpartiets kandidat til å ta over ordførervervet fra 1.1.23 og ut kommunevalgperioden. Hun måtte velges inn i formannskapet før hun kunne blir valgt til ordfører

Aune ble enstemmig valgt til medlem i formannskapet fra 1.1.23, og hun ble deretter valgt som ordfører og medlem i administrasjonsutvalget fra samme dato.

Mildrid Kattem Aune er i dag nestleder i driftsutvalget. Hun får fritak fra det vervet fra 1.1.23 og ut kommunevalgperioden. Lene Merete Kirkholt Moen (Sp) ble enstemmig valgt til nytt medlem i driftsutvalget, og Arild Haugen (Sp) ble enstemmig valg til ny nestleder i driftsutvalget.

I de nevnte utvalgene rykker dermed varamedlemmene ett hakk opp på lista over varamedlemmer.

Powered by Labrador CMS