Politiet melder:

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

PLIVO-øvelse i Surnadal tirsdag

På ettermiddagen tirsdag 16. november blir det arrangert PLIVO-øvelse for nødetatene i Surnadal. Publikum i nærliggende områder vil i forbindelse med øvelsen kunne se og høre nødetatene under utrykning.

I november trener politiet, ambulansetjenesten og brannvesenet på samhandling i situasjoner som innebærer pågående livstruende vold (PLIVO) i hele Møre og Romsdal.

Øvelsen i Surnadal blir på Surnadal vidaregåande skole fra kl 16 tirsdag.

Det som er spesielt når vi øver på PLIVO er at alle nødetatene sammen har et ansvar dersom personer blir utsatt for pågående livstruende vold. Det primære i øvelsene er å hurtigst mulig få stanset handlingene til gjerningsmannen (-ene) og redde liv. Både for politi, brann og helse vil tiden være kritisk. God samhandling og kommunikasjon mellom nødetatene er svært viktig for at vi skal lykkes. Derfor er samtrening svært viktig.

Scenarioene det øves på er bygd opp for å utfordre de forskjellige etatene. Samtreningen står sentralt og det er et viktig poeng at øvelsene gjennomføres lokalt for å sikre at man trener der man jobber til daglig.

Intensjonen med denne treningen er å gjøre erfaringer på dette samspillet i en PLIVO-situasjon. Her blir det i praksis et tett samarbeid mellom innsatsleder politi, innsatsleder brann og innsatsleder helse.

Øvingsområdene blir sperret av og det blir skiltet med øvingsskilt.

Livstruende vold

En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningsmenn utøver livstruene vold med våpen/farlige gjenstander mot uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonene for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak i tillegg til å ivareta sine primære arbeidsoppgaver.

Powered by Labrador CMS