ANNONSE fra Rindal Sanitetsforening:

Salg av maiblomst

Da er tiden kommet for å bidra med kjøp av maiblomst igjen.

«Barnas blomst» er den også kalt. Denne benevnelsen kommer av at inntektene kommer barn og unge til gode.

Bl.a. kan nevnes at denne inntekten gjør det mulig å sponse ulike aktiviteter som foredrag for skoleelevene, fruktutdeling til barnehage-/skolebarn og til gave til alle nyfødte barn i kommunen.

I år vil salget foregå fra Extra, Coop Marked Nybø, Bunnpris og YX fra torsdag 28. april.

Vi håper mange vil støtte oss, slik at vi kan bidra til ulike formål for våre yngste innbyggere, ved å kjøpe en eller flere maiblomster.

Det kan også nevnes at de eldste elevene fikk sponset et foredrag med Mia Landsem for en stund tilbake der temaet var TRYGG PÅ NETT.

Innsamling til Ukraina

Vår innsamlingsaksjon resulterte i den fine sum av kr 50.000,-.

Vi takker Rindal kommune og Rindal sparebank for deres bidrag, i tillegg til alle dere andre som betalte via bank og vipps.

Pengene er nå sendt Flyktninghjelpen, og vi håper dette bidraget kan hjelpe på noe i den situasjonen landet befinner seg i.

Samarbeid med skoleelever

4 jenter i 8.klasse ved Rindal skole har hatt valgfag «INNSATS FOR ANDRE».

Dette ble et samarbeidsprosjekt mellom jentene og sanitetsforeninga.

Jentene solgte lodd og sanitetsforeningas medlemmer sponset gevinster.

Dette ga jentene en inntekt på ca. kr. 8.000,- og det innsamlede beløpet skulle de bruke på Ukraina.

Powered by Labrador CMS