ANNONSE:

Grøn veke på NMS Gjenbruk

Grøn veke har vorte eit fast uttrykk i gjenbruksmiljøa. Det som starta med Black Friday og Black week er i alle fall med å gi press til meir forbruk. Når vi i NMS Gjenbruk heng oss på så kan det sjølvsagt innvendast at vi også er med på kjøpepresset, men neppe om forbruksvekst. For når nokon handlar på gjenbruk så fører det berre til at gjenbruket aukar. I tillegg går inntektene til gode prosjekt rundt omkring i verda.

Vi er no på starten av grøn veke. Vi kjører opplegget på vår måte med aukande rabatt utover i veka frå onsdag 23. november til laurdag 26. november. Vi kan vel seie at det meste av våre varer er svært billige, men vi har også noko som kostar ein del. Kan bl.a. nemne at vi har eit bra utvalg av fine sofaer for tida.

Våre rabatter er da slik:

Onsdag 20%
Torsdag 30%
Fredag 40%
Laurdag 50%

Kor lenge tør du å vente?

Eigenproduserte lys og julevarer er ikkje med på salget no.

Powered by Labrador CMS