PRESSEMELDING FRA NAF:

En tunnel gjennom en fjellvegg, før tunnelen er det skilt om veiarbeid
Det er ofte veiarbeid om sommeren. NAF anbefaler bilistene til å vise hensyn.

- Ta hensyn til de som jobber på veien

Sommeren er tiden for veiarbeid. - Ta ekstra hensyn til alle de som jobber for at du skal få bedre veier å kjøre på. De er der for å øke din sikkerhet, gi dem samme tjeneste tilbake, sier Jan Harry Svendsen, rådgiver i NAF.

Veiene skriker etter vedlikehold, og sommeren er tiden for veiarbeid. For deg som bilist kan det bety ventetid og forsinkelser.

- Vi vet at mange bilister irriterer seg over nedsatt hastighet, ventetid og omkjøringer. Men pust med magen og respekter fartsgrensene som er satt. Husk at de som jobber langs veien har noen som venter på dem og som de skal hjem til, sier Svendsen.

Tre av fire kjører for fort gjennom veiarbeidsområder

På sommerens bilferie kan du oppleve strekninger med nedsatt hastighet, omkjøringer, ledebiler eller lysregulering. Alt er tiltak for å ivareta sikkerheten til de som jobber langs veien.

- Vedlikehold og oppgraderinger av veinettet vil øke sikkerheten for alle trafikanter og bedre fremkommeligheten, sier Svendsen. - Dette er viktige tiltak, og menneskene som jobber langs veien gjør en viktig jobb.

I en undersøkelse gjort av Kantar for Statens vegvesen i 2022 svarte 74 prosent at de ofte kjørte fortere enn tillatt hastighet når de passerer veiarbeid.

- Dette er tall som bekymrer, sier Svendsen. Han mener det er viktig å sette ned farten der det er veiarbeid.

- Nedsatt fart handler også om din sikkerhet

Områder med veiarbeid er ofte uoversiktlige, kvaliteten på veibanen er ofte dårligere enn hva den normalt er og veien er i mange tilfeller også smalere.

- Det handler både om sikkerhet for de som jobber langs veien, og om sikkerheten for deg som bilist, forklarer Svendsen.

- Det er viktig at vi alle tar hensyn til hverandre i trafikken. Gi veiarbeiderne et vink og et smil i sommer, der er til stede langs veien for deg, avslutter Svendsen.

En sort bil kjører på dårlig asfaltvei.
Asfaltering og utbedring av dekkeskader skjer om sommeren. Det kan bety forsinkelser og kø. - Ikke glem at de som jobber på veien er der for at du skal få bedre veier å kjøre på. Ta hensyn til de som jobber med å bedre din fremkommelighet i sommer.
Powered by Labrador CMS