NAF melder:

mann med motorsykkel ved autovern

Motorsyklistene er glemt av regjeringen

Få målrettede tiltak for å få bukt med motorsykkelulykkene. Det er dommen fra NAF etter fremleggelsen av Nasjonal transportplan. - Regjeringen har glemt norske motorsyklister, sier Jan Harry Svendsen, leder i NAF MC.

Videreføring av informasjonskampanjer, tiltak rettet mot førerutvikling og videreføring av forskningsprosjektet som registrerer hvordan motorsyklister bruker blikket er hovedpunktene for å få bukt med MC-ulykker i Nasjonal Transportplan som ble lagt frem fredag. 

- Satsingen på MC-sikkerhet er oppsiktsvekkende svak og viser at regjeringen ikke prioriterer å få bukt med ulykkene. Det skremmer oss, når vi vet at faren for å bli drept eller hardt skadd på motorsykkel er 25 ganger høyere enn hva den er når man kjører bil. 

I planen åpnes det imidlertid for å øke innsatsen mot ekstremadferd. 

- Økt kontrollvirksomhet og en målsetning om å øke innsatsen mot ekstrem råkjøring er bra, men samtidig vet vi at veldig mange av ulykkene på MC skjer i helt normale hastigheter. Derfor er det skuffende at man i NTP ikke har mer målrettede tiltak for å få bukt med alvorlige motorsykkelulykker som skjer innenfor systemgrensene, sier Svendsen. 

Totalt omkom 20 motorsyklister på norske veier i 2023. Av alle omkomne utgjorde motorsykkel og moped om lag 20 prosent av alle trafikkdrepte. 

Powered by Labrador CMS