NAF avd. Indre Nordmøre melder:

Ingen liv å miste i sommertrafikken

Publisert

Før årets ferie har NAF en klar oppfordring til alle som skal ferdes på veiene i sommer: Ta ansvar i trafikken, og vær med på å snu ulykkes-tallene på norske veier.

De siste månedene har det vært en kraftig økning i antallet alvorlige trafikkulykker. Etter flere år der antallet drepte og hardt skadde har gått ned, uttrykker Statens Vegvesen nå bekymring for økningen og det de anser som mer risiko-adferd i trafikken.

Derfor oppfordrer vi alle våre medlemmer på Nordmøre, og alle andre, til å bli med på en felles innsats for trygge veier i sommer.

Avstand som redder liv

Også i år vil mange legge sommerferien til Norge. Med flere på veiene er det ekstra viktig å minne om hvordan vi tar gode valg i trafikken. Har du plass nok og avpasset farten, rekker du å handle i tide om noe uventet skulle skje. Du lager deg et handlingsrom, rett og slett. Det er et rom som redder liv.

Andre viktige grep er å holde oppmerksomheten på veien, og å unngå å bli distrahert av forstyrrelser i bilen eller innstillinger på skjermer. Ta en stopp dersom du må taste, endre navigasjonen eller bytte spilleliste.

Og merker du at du ligger først i en lang kø, så kjør til siden og slipp andre forbi. Er du den som ligger som nummer to i den køen, så husk at sommeren ikke er tiden for å stresse i trafikken.

Trygge veier avverger ulykker

Både trafikantene selv og myndighetene deler ansvaret for trafikksikkerheten. Godt vedlikeholdte veier, som er tilpasset trafikken som kjører på dem er en viktig del av dette. Flere strekninger med møtefri vei og midtoppmerking er noen av tiltakene som kan beskytte trafikantene og bidra til at ulykker unngås.

Det er få tilfeller der utrykket «alle kan gjøre noe» stemmer bedre enn i trafikken. Som bilister, MC-førere, syklister og fotgjengere kan alle bidra, og myndighetene har på sin side et ansvar med å sikre trygge veier for alle gruppene. Slik bidrar vi til null ulykker og null tapte liv i sommertrafikken.

Powered by Labrador CMS