NAF vil sette søkelys på dårlig veivedlikehold

Veiene skriker

NAF har testet fylkesvei 343 i Lomunddalen i Rindal.

Publisert Sist oppdatert

I dag, 4. september aksjonerer NAF mange steder i Norge for bedre og tryggere veier.

NAF sin lokalavdeling prøver å synliggjøre dårlig vedlikehold.
NAF sin lokalavdeling prøver å synliggjøre dårlig vedlikehold.

Norske veier skriker etter vedlikehold. Forfallet har kommet opp i 100 milliarder kroner Trygge veier er viktig for alle trafikanter. Veier i dårlig stand skaper bekymring for folk på sin hverdagsreise.

Bare en av fem kroner som går til vei, brukes til veivedlikehold.

NAF kjemper for at politikerne skal prioritere vedlikehold av veier høyere. Dette er viktig for fremkommelighet, trafikksikkerhet og for å ta vare på det vi har.

<p>Gøril Bakken i NAF avd Indre Nordmøre <br></p><p>forstår godt at dårlig vedlikeholdte veier gjør også jobben for brøyterne mer utfordrende.<br></p>

Gøril Bakken i NAF avd Indre Nordmøre

forstår godt at dårlig vedlikeholdte veier gjør også jobben for brøyterne mer utfordrende.

Det er ikke vanskjelig å forstå frustrasjonen til pendlere og yrkessjåfører som må kjøre på fylkesvei 343 i Lomunddalen.
Det er ikke vanskjelig å forstå frustrasjonen til pendlere og yrkessjåfører som må kjøre på fylkesvei 343 i Lomunddalen.

Derfor tok NAF avdeling Indre Nordmøre en tur opp i Lomunddalen på fylkesvei 343, her skriker veien virkelig etter vedlikehold. Denne veien Vi håper derfor politikerne tar dette på alvor.

NAF Indre Nordmøre ønsker at alle skal komme seg VEL FREM.

Fylkeskommunene overtok ansvaret for en betydelig andel av veinettet i 2010. Siden da har vedlikeholdsetterslepet på norske veier fått vokse seg altfor stort. Det samlede etterslepet er nå på over 100 milliarder kroner, mesteparten på fylkesveier. Veiene vi kjører på hver dag skriker etter mer vedlikehold.
Fylkeskommunene overtok ansvaret for en betydelig andel av veinettet i 2010. Siden da har vedlikeholdsetterslepet på norske veier fått vokse seg altfor stort. Det samlede etterslepet er nå på over 100 milliarder kroner, mesteparten på fylkesveier. Veiene vi kjører på hver dag skriker etter mer vedlikehold.