Pressemelding fra SpareBank 1 Nordmøre:

Rune Solli, direktør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Nordmøre.
Rune Solli, direktør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Nordmøre.

- Større optimisme enn på lenge

Koronapandemien sendte store deler av midtnorsk næringsliv ut i stor usikkerhet, og mange fikk omfattende problemer. Halvannet år etterpå er de fleste tall grønne og optimismen høyere enn på ti år.

Denne uken legger SpareBank 1-bankene i Midt-Norge frem årets utgave av Konjunkturbarometeret. Da forventningene til midtnorsk økonomi ble lagt frem i fjor spådde vi en stor omsetningsnedgang for midtnorske bedrifter, mens fasiten ble en ganske annen.

- Vi forventet en omsetningsnedgang på 2 prosent for regnskapsåret 2020. Når vi nå gjør opp status, ser vi at det tvert imot har vært en økning på 3,3 prosent. Det betyr at næringslivet som helhet har klart seg godt gjennom krisen, delvis takket være treffsikre tiltakspakker fra myndighetene.

Det sier direktør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Nordmøre, Rune Solli.

- For det første ser vi at omsetningen har økt, i motsetning til at vi forventet at den ville gå ned. Faktisk har næringslivet i Midt-Norge en omsetning som i sum er 30 milliarder kroner bedre enn vi fryktet. Det betyr at tiltakspakkene fra myndighetene har hatt god effekt, særlig for enkelte bransjer. I tillegg har næringslivet vist en imponerende evne til å omstille seg, sier Solli.

Berget minst 4000 arbeidsplasser i Midt-Norge

For midtnorsk næringsliv samlet sett har ikke koronastøtten ugjort en veldig stor forskjell, men for enkelte bransjer har det vært helt livsnødvendig.

- 451 bedrifter i Midt-Norge har fått 1,5 milliarder i koronalån. Vi vet også at over 6600 bedrifter har mottatt kompensasjon for tapt omsetning og lønn. SpareBank 1s beregninger tilsier at dette har reddet minst 4000 arbeidsplasser i Midt-Norge, sier Solli.

Når konserndirektøren ser inn i glasskula for 2022, er det nettopp arbeidskraft som er den store bekymringen.

- Det bobler over av aktivitet og investeringsvilje i næringslivet i regionen vår nå. Når vi husker hvor vi sto i mars i fjor er det en utrolig lettelse å se. Samtidig ser vi også at vi vil mangle folk til å fylle opptil 8000 stillinger. Og da er det ikke mastergrader som etterspørres, men helsefagarbeidere og håndverkere ifølge tall fra NAV, forteller Solli.

Han ser også andre bekymringer i horisonten.

Venter kraftig økning i konkurser

- Myndighetene utsatte innbetaling av skatter og avgifter i fjor. Nå må bedriftene snart gjøre opp for seg, samtidig som koronalånene skal tilbakebetales. Vi frykter at det vil treffe bedriftene i Midt-Norge hardt, og at vi derfor vil se betydelig flere konkurser i tiden fremover.

Men selv om konkurstallene trolig vil gå kraftig opp, mener Solli at også det er et tegn på normalisering av midtnorsk hverdagsliv og næringsliv.

- Vi må ta med oss at konkurstallene har vært på et kunstig lavt nivå siden pandemien var et faktum. Myndighetenes tiltakspakker har nærmest fungert som en respirator for bedrifter som ville ha gått konkurs også uten konsekvensene av en global pandemi, sier Solli.

Imponert over midtnorske bedrifter

Ifølge konjunkturbarometeret fra SpareBank 1 er det Trondheim og innlandet i søndre del av Trøndelag som har gjort det best i 2020. På Sunnmøre og Innherred har fjoråret slått hardere ut, særlig preget av noen utvalgte bransjer som offshore og kraft.

- Dette har vært en kostbar krise som har rammet enkelte næringer særlig hardt. Men når regnskapet nå gjøres opp er vi imponert over hvordan midtnorske bedrifter har klart seg. Vi har kommet lynraskt tilbake, og enkelte næringer som varehandel og IT har gjort det signifikant bedre enn vi fryktet for et år siden, sier direktøren.

Det er likevel ikke tallene Solli er mest opptatt av nå.

- Vi har snakket med 600 bedriftsledere i Midt-Norge, og det er ingen tvil; optimismen er enorm. Faktisk må vi tilbake til 2011 for å se like stor optimisme. Det gir oss god grunn til å smile, etter den tøffe tiden midtnorsk økonomi har vært gjennom, avslutter Solli.

Hovedfunn fra SpareBank 1 konjunkturbarometer for regnskapsåret 2020:

• Koronaåret 2020 gikk 30 milliarder bedre enn fryktet i Midt-Norge. Vi spådde 2 % nedgang i omsetning, men endte opp med en økning på 3,3 %
• Varehandelen overrasker stort og ble sammen med IT årets bansjevinner, mens reiseliv ble den store taperen
• Koronatiltakene har truffet veldig godt. I Midt-Norge unngikk 700 bedrifter med i alt 8300 årsverk underskudd og 400 bedrifter med i alt 4000 årsverk negativ egenkapital ved årets slutt
• Forventingsindiatoren til Sentio viser større optimisme enn på ti år, tredje høyeste nivå siden målingen startet i 2001
• Utfordringen fremover er at vi mangler kompetent arbeidskraft. Historisk lav arbeidsledighet i Midt-Norge, samtidig som antall ledige stillinger er økt med 64 % siste år
• Kortdata til og med oktober i år viser at forbruket er i ferd med å bli normalisert, med unntak av reiselivet. Forbruk til hus og hjem fortsetter derimot å øke.

Les rapporten i sin helhet på bank.no