Takstmann Øyås AS utvider igjen

Fra venstre: Jan Frode Vigdal, Per Rune Bendixen, Nils Håvar Øyås, Martin Hunnes, Odd Helge, Eyvind Nergård og Jardar Helland. Ikke til stede: Sivert Mauset, Pål Rune Meek og Ole Traasdahl.

– Har blitt ett av de største takst­foretakene i Midt-Norge

Takstmann Øyås AS har igjen utvidet staben. 1. mars ble Jan-Frode Vigdal fra Trondheimsområdet ansatt, og i disse dager inngås formelt samarbeide med Pål Rune Meek i Kristiansund og Ole Romslo Traasdahl i Lesja.

Fra før har firmaet 7 takstmenn som opererer i hele Midt-Norge, skriver firmaet i en pressemelding. Takstmann Øyås AS er sertifisert for taksering av næringseiendommer og boliger, skadetaksering, naturskader og landbrukstaksering, og dekker således alle takseringsbehov innen fast eiendom.

Takstmann Øyås AS er ledende innen skadetaksering i Midt-Norge, og har i dag de aller fleste forsikringsselskaper som kunder. Ekstremværet «Gyda» som herjet i regionen på januar, utløste store bygningsskader som har medført mange oppdrag. Firmaets ansatte skal ha ros for å ha vist stort pågangsmot og arbeidsinnsats langt utover det man kan forvente. Vår drivkraft for å bistå folk som har fått skade på eiendom er stor, heter det i pressemeldingen.

Takstbransjen er i stadig endring. Ved årsskiftet kom ny avhendingslov. Denne loven har medført endringer for takstbransjen, med flere oppdrag og mer kompleksitet pr oppdrag. En nylig utført spørreundersøkelse avdekket av at 2 av 3 mener at den nye avhendingsloven har gitt tryggere bolighandel. Målet med avhendingsloven er nettopp å få ned konfliktnivået ved å belyse eiendommens tilstand og andre relevante forhold i større grad enn tidligere. Takstmannens uavhengighet er et bærende element i etiske retningslinjer og regler for god takseringsskikk. Ny avhendingslov skjerper kravet til uavhengighet for bygningssakskyndig. Dette mener vi er viktig for å ivareta alle parter i bolighandelen. Takstmann Øyås AS merker en økning i antall henvendelser.

Daglig leder Nils Håvar Øyås i Takstmann Øyås AS sier at han er glad for at samarbeidet med Meek og Traasdahl nå er inngått.

– Sammen blir vi en mer komplett leverandør av taksttjenester i hele Midt-Norge, som er viktig for våre kunder. Fagmiljøet utvides, og kompetanse og faglig utvikling gjør oss mer attraktive i markedet.

Kompleksiteten i takstfaget øker og kravene til hvordan taksering skal uføres, skjerpes. Pga dette ser vi en dreining mot mer spesialiserte takstmenn innen bolig, næring, skade og landbruk, hvor kompetanse og større fagmiljø blir mer og mer viktig.

Samarbeidspartner Ole Romslo Traasdahl uttaler at han syns det er spennende å inngå samarbeid med Takstmann Øyås AS.

– Nils Håvar har en framoverlent holdning, og en tanke om å samle takstkompetanse i et miljø, noe jeg mener bestemt må være løsningen for fremtiden.

Powered by Labrador CMS