Deler av næringslivet i Surnadal på frokostmøte på Hammerstuene

Frokostmøte i Surnadal Næringsforening

Publisert

Tirsdag 21. mars inviterte styret i Surnadal Næringsforening sine medlemmer til årsmøte – der Britt Brauten ble valgt som ny styreleder – med påfølgende frokostmøte etterpå. Avtroppende styreleder Sara Akerfeldt ønsket velkommen til frokostmøtet, før det fortløpende ble holdt innlegg av noen utvalgte få blant forumets medlemmer.

Akerfeldt, som nå blir 1. varamedlem i styret, ønsket velkommen til frokostmøtet på Hammerstuene. Der orienterte hun deltakerbedriftene om næringsforeningens nye og pågående prosjekter. Ett av de nye prosjektene, som også er det prosjektet med en konkret høytid for gjennomføring, kalles «Utsmykking av Surnadal sentrum». Det er Heidi Meslo Sæter som er prosjektansvarlig, der målet er en kjempelekker julegate i 2022. Andre prosjekter som ble nevnt var «Surnadalsskiltet», «Retningslinjer for bruk av skilt/bannere» og et prosjekt for turistinformasjonsskilt.

Avtroppende styreleder Sara Akerfeldt ledet sitt siste frokostmøte.

Til frokostmøtet ble flere lokale bedrifter invitert til å presentere seg, og først ute var Øyvind Bertelsen-Tangvik i det familieeide selskapet Bertelsen gravferd. Han presenterte bedriften som han selv er tredje generasjons driver av, og artig nok kunne han fortelle at også fjerde generasjon så vidt har fått prøve seg. Mer utfyllende informasjon om Bertelsen gravferd kan leses i Trollheimsportens sak da Bertelsen-Tangen og kona Irene startet avdelingen i Surnadal.

– Jeg tok imot mitt første dødsbudskap som 10-åring, sa Bertelsen-Tangen. Jeg var rundt 14-15 da jeg var med på første henting. Det var en kompis av bestefar, så det var en spesiell opplevelse. Fint, men spesielt.

Øyvind Bertelsen-Tangen holdt en veldig fin presentasjon på vegne av både eget byrå og begravelsesbransjen

Siden den gang har han deltatt på ca. 1300 seremonier Etter at han i 2007 tok over som daglig leder, sa Bertelsen-Tangen at han prøvd å utvikle både byrået og bransjen.
– Begravelsesformene på landsbygda er stort sett tradisjonelle, mens bisettelse blir det stadig flere av. Ønsket om litt mer moderne symboler er voksende, og byrået jobber blant annet nå for å kunne tilby seks navn på ett gravminne.

– Det er mange hjemmebesøk, mange historier og mange kaffekopper fordelt på de 1300 seremoniene. Det er ganske unikt det vi som gravferdskonsulenter får være med på. Vi møter mange i den dypeste sorg, så det er veldig spesielt at vi får være med å stelle og legge ned. At vi får den æren av å sette på lokket til den avdøde, at vi er den siste som ser avdøde før seremonien, det er veldig sterkt.

Linda Hoset Polden fra NAV Indre Nordmøre

Neste post på programmet var en kort orientering fra NAV Indre Nordmøre, som for øvrig ble slått sammen fra NAV Sunndal, Surnadal og Tingvoll til nettopp Indre Nordmøre fra 1. januar i år. For NAV presenterte Linda Hoset Polden tiltaket NAV nå gjør for å hjelpe folk med å få en fot innenfor arbeidslivet når det er knapphet på sommerjobber.

Med dette initiativet vil NAV dele lønnsutgiftene med arbeidsgivere som gir sommerjobb. Polden oppfordret alle bedrifter som dette gjelder om å kontakte sitt lokale NAV-kontor for mer informasjon om støtteordningen.

Håkon Fredriksen fra Innveno var nestemann ut. Han orienterte kort om Innvenos virke, hovedsakelig med innsats mot industrien, og presenterte i ekte gründerånd fra sitt postulat:
– Ta utgangspunkt i de naturlige forutsetninger og den virkelighet som er virkelig… Og ikke i en virkelighet som er ønsket av deg selv eller andre. Den ønskede virkelighete er uvirkelig inntil den blir virkelig!

Fredriksen definerte videre konseptet næringsutvikling, som er det Innveno driver med, som aktiviteter som har til hensikt å skape vekst i næringslivet, deriblant økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og økt lønnsomhet.

Håkon Fredriksen fra Innveno skal nå samarbeide med...

Å jobbe med næringsutvikling er ikke et unikt konsept, og nå har Fredriksen og Innveno funnet frem til likesinnede i Kristiansund. Gjennom Næringshageprogrammet, som har som visjon å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene, har Innveno nå slått seg sammen med Vindel AS, et tilsvarende innovasjonsselskap fra Kristiansund.

I den anledning var daglig leder Asgeir Bahre Hansen oppmøtt.
– Jeg har vel drevet og fridd først til Magne (Løfaldli, red.anm.) i tre år, og etter hvert har vi fått på plass et samarbeid som jeg veldig glad for, sa Hansen. Med seks ansatte jobber Vindel primært med innovasjon på Ytre Nordmøre, og det er samarbeidet mellom Indre og Ytre Hansen var kommet for å snakke om.

... Asgeir Bahre Hansen i Kristiansundsbaserte Vindel AS

– Poenget her er at sånn som verden er rundt oss, så er det et krav om at systemene må samarbeide bedre. Nordmøre er ikke så steika stort, så det er en kamp om ressursene. For å stå opp for disse, har vi ingen andre muligheter enn å samarbeide. Hvis Ytre og Indre ikke samarbeider blir vi irrelevante, slo han fast.

– Hvis vi klarer å knytte Indre og Ytre sammen, som jo også er slik fylkeskommunen er veldig opptatt av, så tror jeg at den komplementære kompetansen kan være med å utløse midler til prosjektene våre. Det kan jo tenkes at vi kan bidra begge veier, sa Hansen og oppfordret alle bedrifter som trenger hjelp om å ta kontakt med enten Innveno eller Vindel.

– Sammen bygger vi noe bedre og større, og størrelse er nødvendig for å konkurrere om midlene i de store arenaene.

For å ikke sløse med tiden, gikk stafettpinnen raskt videre til Liv Botten fra Demensforeningen. Botten presenterte historien til Demensforeningen til de andre oppmøtte bedriftene. Demens er et tema som tradisjonelt sett alltid har engasjert befolkningen i Surnadal. Botten har jobbet med Demensforeningen siden 1974, da hun som nygift med selvfølge ble medlem i Helselaget i Surnadal.

Liv Botten fra Demensforeningen

– Surnadal Helselag lå nede i mange år, det var vanskelig å få med folk i styret og laget manglet leder. Det var heller ingen store saker å ta tak i. Som pårørende fikk jeg i 2002 et brev utsendt fra sykehjemmet med en oppfordring om å starte en pårørendeforening. Det var i den sammenheng at det også ble sett nytten av å starte en demensforening, og som et resultat så Surnadal Demensforening dagens lys i mars 2003, fortalte Botten.

– Den store ilddåpen var demensaksjonen i september 2003. Vi bestilte 15 bøsser og ante ikke hva vi gikk til. Vi gikk rundt og samlet faktisk inn 41.000 første gangen vi holdt på.

Siden den gang har Botten og Demensforeningen jobbet utrettelig, og i fjor samlet de inn over 100.000 kroner i demensaksjonen. Til sammen anslo Botten at de har samlet inn over 1,2 millioner siden 2003.
– Et tall vi er svært stolte av.

Forrige uke holdt Demensforeningen årsmøte, og årsmelding for 2021 og arbeidsplan for 2022 kan du lese mer om her.

Før avtroppende styreleder Akerfeldt takket alle for oppmøtet, fikk nyopprykket styremedlem Anders Larsen, daglig leder i Laget Vårsøg, benyttet anledningen til å invitere det lokale næringslivet til lunsj. Sammen med Sparebank 1 Nordmøre og Næringsforeningen, blir det fredag 27. mai i Sparebank 1 Nordmøres lokaler lunsj der tema blir «Kultur som næringsdriver».

Anders Larsen fra Laget Vårsøg inviterer til lunsj i mai
Powered by Labrador CMS