Pressemelding fra SpareBank 1 Nordmøre

Administrerende direktør Allan Troelsen Sparebank1 Nordmøre.
Administrerende direktør Allan Troelsen Sparebank1 Nordmøre.

Delårsregnskap 3. kvartal - og 50.000 kunder samlet i samme system

14 måneder etter at arbeidet startet opp er kunder og ansatte i SpareBank 1 Nordmøre på felles teknisk plattform. I tillegg leverer banken god underliggende drift.

Konsernet SpareBank 1 Nordmøre oppnådde et resultat før skatt på 140 millioner kroner per tredje kvartal 2021, sammenlignet med 148 millioner kroner i samme periode i 2020.

- Som forventet bidrar sammenslåingskostnadene til SpareBank 1 Nordmøre til å redusere det bokførte resultatet, men vi har hittil i år levert et godt underliggende regnskapsresultat, sier Troelsen.

- Vi tar alle kostnadene med sammenslåing i regnskapet for 2021. Så langt i år har vi bokført 105 millioner kroner. Hvis vi ser på proformaregnskapet med de to opprinnelige bankene og korrigerer for engangskostnadene med sammenslåing, oppnådde vi et resultat før skatt på 246 millioner kroner mot 184 millioner i fjor.

- Vi legger til grunn at sammenslåingen vil gi gode synergieffekter, som vil bidra positivt til resultatutviklingen i årene fremover, sier Troelsen.

Det vises til proforma regnskapstall per tredje kvartal som viser at banken økte utlån til personkunder og næringslivskunder med 5,0 prosent til 27,3 milliarder kroner siste tolv måneder. Dette er på nivå med 3. kvartal 2020, da brutto utlånsvekst siste 12 måneder var 5,3 prosent.

Innskuddsveksten de siste 12 måneder er 6,8 prosent, som er noe lavere enn 12 måneders innskuddsvekst etter tredje kvartal 2020, som var 10,6 prosent.

Med en forretningskapital på 31,6 milliarder kroner er banken den 14. største sparebanken i Norge.

Banken har også en solid egenkapital på 3,3 milliarder kroner, der om lag 40 % av egenkapitalen er i form av egenkapitalbevis som er notert på Oslo Børs. Av disse egenkapitalbevisene eier de to stiftelsene Sparebankstiftelsen Nordvest og Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank omtrent halvparten.

Samlet i samme system

- Alle våre drøyt 50.000 kunder har nå tilgang til samme produkter og digitale tjenester. Dessuten har bankens medarbeidere nå felles system, både infrastruktur og verktøy, etter en vellykket sammenslåing av banksystemene til de to opprinnelige bankene, sier administrerende direktør Allan Troelsen.

- I helgen arbeidet mer enn 150 personer med å overføre alle data som er samlet i databasene til tidligere Surnadal Sparebank inn i databasene og systemene til SpareBank 1 Nordmøre. Bare arkivet som er overført inneholder mer enn 8 millioner sider med avtaler. Det ble en vellykket helg, der stort sett alt gikk som planlagt, bortsett fra at 3.800 bankkort dessverre ikke fungerte som de skulle på fredag kveld.

- Sammenslåing av to banksystemer er en svært omfattende og kompleks oppgave, som involverer mange aktører både i Norge og Danmark. Det er siden september i fjor gjennomført mer enn 2.000 møter mellom de drøyt 200 involverte i prosjektet, fortsetter Troelsen.

Økende optimisme

Bankdriften er i liten grad påvirket av Covid-19 pandemien, og gjenåpningen av samfunnet har bidratt til høyere etterspørsel og at veksten har tiltatt i alle næringer. Økonomien er tilbake til veksten vi hadde før Korona, og både bedrifter og husholdninger melder som økende optimisme. Videre er næringsstrukturen i regionen vår differensiert, noe som bidrar til å utligne svingninger.

Ledighetstallene i regionen bekrefter økt aktivitet. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal kom raskt ned på et normalisert nivå og utgjør for Møre og Romsdal 2,0 prosent ved utgangen av kvartalet. Til sammenligning er ledigheten i Norge 2,4 prosent. Knapphet på arbeidskraft har tiltatt i inneværende periode og det forventes at arbeidsledigheten i kommende 3 måneders periode skal reduseres noe.

- Aktiviteten i banken er høy, og vi opplever relativt god vekst i utlån både til personkunder og bedrifter, spesielt sett i forhold til at vi som følge av sammenslåing, har vært i en fase med noe mer internt fokus enn normalt, sier Troelsen.

- Vi ser positivt på regionens utvikling og samtidig vil banken fremover være enda mer fokusert mot kunder og økte markedsandeler, avslutter Allan Troelsen.