God vekst for Svorka

Kosernsjef Halvard Fjeldvær.

17 millioner i lokalt utbytte

Svorka har opplevd en god vekst de siste årene, som også resulterer i et godt utbytte for eierne.

Og eierne, det er kommunene Surnadal, Rindal, Heim og Møre og Romsdal fylkeskommune, som får henholdsvis 7 millioner, 2,9 millioner, 2,9 millioner og 4,2 millioner – til sammen 17 millioner kroner utbetalt i utbytte. Dette skriver Svorka i en pressemelding.

Lokale ringvirkninger

– Eierne våre er lokale og slik sett kommer nesten alt utbyttet vårt lokalsamfunnet til gode. I tillegg er Svorka en av de største investorene på Indre Nordmøre. I 2022 investerte vi 90 millioner kroner i ulike lokale prosjekter, vi kjøpte varer og tjenester fra det lokale næringslivet for over 40 millioner kroner og bidro med 2 millioner kroner i sponsormidler. Dette gjør vi ikke for å kunne slå oss på brystet og skryte, men fordi vi er stolte av de lokale ringvirkningene vi er med og skaper. Vi er opptatt av å ha et levende og godt lokalsamfunn rundt oss, og er glade for at vi kan bidra til det, forteller konsernsjef, Halvard Fjeldvær.

Hva skyldes så det store utbyttet?

Varierende kraftpriser

Det er ikke til å stikke under en stol at de høye kraftprisene ga gode inntekter i 2022, men i 2021 hadde det motsatt effekt. Så høye kraftpriser betyr ikke alltid høye inntekter. Hvordan kan dette ha seg?

– I 2021 hadde vi sikringsinstrumenter som skulle gi forutsigbar pris på kraftproduksjonen vår, men de store prisforskjellene mellom nord og sør førte til at dette ble en for stor risiko og vi tapte betydelige summer. I 2022 hadde vi derimot gevinst på den samme problematikken. I tillegg hadde vi høy kraftproduksjon og kraftsalg, som sammen med de høye kraftprisene ga oss gode inntekter i fjor.

Økt kundemasse

Inntektene skyldes ikke bare kraftprisene, Svorka har i tillegg økt kundemassen sin betraktelig.

– Vi har opplevd en formidabel vekst de siste årene. Vi har vokst både i antall kunder og i geografisk utstrekning. Bare i 2022 har vi økt med 1400 flere fiberkunder. Nå nærmer vi oss 13 000 kunder på bredbånd, i tillegg har vi bare de siste årene doblet kundeporteføljen vår, som i dag er på 16 000 unike kunder. Fiberutbygginga er selvsagt en viktig del av dette, og noe som det fortsatt satses på i det nye markedsområdet vårt, som nå strekker seg inn til Trondheim, forteller Fjeldvær, som også kan fortelle at Svorka har opplevd stor etterspørsel etter de nye tjenestene de tilbyr som solcelleanlegg og elbilladere. Dette er tjenester som kundene etterspør og som er et naturlig ledd i satsingen på å tilby gode tjenester og energismarte løsninger til det moderne hjem.

Powered by Labrador CMS