Pressemelding:

Rindal Næringspark.
Rindal Næringspark.

T-komponent Bygg skifter navn til Rindal Næringspark

For å få bedre samsvar mellom aktivitet og navn skifter T-komponent Bygg navn til Rindal Næringspark. Navnebytte skjer i hovedsak for å kunne nå ut til flere potensielle kunder på en enklere måte, og for lettere å beskrive hva selskapet driver med og tilbyr.

– Navnet Rindal Næringspark med undertittel «rom for utvikling» kom jeg på en fin vårkveld. Navnet gjenspeiler dagens allsidige aktivitet i bygget, og gjør det enklere å markedsføre bygget og dets muligheter utenfor nærområdet, sier driftssjef og medeier Karstein Mauset.

– Rindal Næringspark gir mange muligheter og her har vi bokstavelig talt rom for utvikling for de som ønsker å drive næring, og utvikle bedriften sin i Rindal, sier Mauset.

Rindal har lav arbeidsgiveravgift, og i Rindal Næringspark er det muligheter for å kjøre modulvogntog på 25-meter inn til døra. Det er egen driftssjef i bygget flere dager pr uke, og de tilbyr tjenester i tilknytning til leieforhold om det er ønskelig.

– Vi mener Rindal Næringspark er et godt alternativ for de som ønsker å utvikle sin bedrift/industrivirksomhet med konkurransemessige betingelser. Rindal Næringspark har det siste året tatt en viktig rolle for å legge til rette for næringsutvikling i Rindal, og med dette navneskifte ønsker vi å forsterke denne satsingen, sier Håkon Fredriksen, styreleder i Rindal Næringspark.

T-Komponent Bygg AS ble etablert i 1996, og ble dannet som eiendomsselskapet for limtrefabrikken T-Komponent AS. I 2015 flyttet T-Komponent AS sin virksomhet ut av bygget, og Rindal kommune ble eneeier av selskapet.

I 2020 ble selskapet kjøpt av dagens eiere, Foss Eiendommer, AMK Eiendom og Karstein Mauset. Det siste året har det vært betydelig økt aktivitet i bygget.

Rindal Næringspark består av en bygningsmasse på ca. 10.000 kvm hvorav de 4 største industrihallene er ca. 8300 kvm. Det er to kontordeler i bygget, to garderober og godt egnet for lager og industriproduksjon.

Rindal Næringspark har pr i dag ca. 15 bedrifter i bygget som leier alt fra lager til produksjonslokaler. Til sammen 17 personer har arbeidsted Rindal Næringspark, og det er plass til flere. Det er fortsatt flere tusen kvm ledig areal for de som ønsker å utvikle sin bedrift i Rindal Næringspark.