Stian Kooyman er arbeidende styreleder i Rindal næringsforum.

Rindal næringsforum med arbeidende styreleder

Publisert

Stian Kooyman ble valgt til styreleder i Rindal næringsforum i mars i år, og daglig leder slutta i stillinga i mai. Det har ikke lyktes næringsforumet å få ansatt en ny daglig leder på deltid, så Kooyman blir nå arbeidende styreleder i en periode.

Torsdag denne uka arrangerte Rindal næringsforum frokostmøte for medlemmene sine på Trollheimstunet. Der hadde de et kort program, med et innlegg fra iTrollheimen om deres utvikling, prosjektet Home of the Trolls, og videre planer framover. Thams innovasjon deltok også. De orienterte om tilskudd til bedrifter, og litt om utviklingen i Orkdalsområdet.

Stian Kooyman informerte om hva som skjer videre i Rindal næringsforum. Han ble valgt som leder i Rindal næringsforum i vår, og fra 1. november er han arbeidende styreleder. Det vil si at han fungerer som daglig leder i halv stilling. Rindal næringsforum har prøvd å få til et samarbeid med Surnadal næringsforening om å ansette en daglig leder i hel stilling, men det ønsket ikke Surnadal næringsforening å være med på. Derfor har styret i Rindal næringsforum valgt løsningen med arbeidende styreleder inntil videre.

Det har vært lite aktivitet i næringsforumet siden i vår, men nå skal det altså skje en del mer framover. Det skal blant annet legges bedre til rette for informasjonsflyt ut til medlemsbedriftene, og Kooyman håper at bedriftene vil lese de e-postene som kommer, og få med seg det som bli formidlet av viktig informasjon fra næringsforumet og fra samarbeidspartnerne.

Stian Kooyman er en travel mann fra før, blant annet som daglig leder i Rindal bensin og service AS, selskapet som driver YX-stasjonen i Rindal. Nå er Anders Moe Sæter ansatt som assisterende daglig leder i Rindal bensin og service AS, og han skal etter hvert ta over de fleste oppgavene med den daglige drifta der. Det har frigitt litt tid for Kooyman, slik at han kan bruke mer tid på Rindal næringsforum i en periode.

– Jeg ser på det som en liten utfordring, og jeg synes det er litt kjekt. Jeg kjenner jo næringslivet ganske godt, også gjennom tidligere arbeidsplasser, sier han.

Han ser ikke for seg å jobbe for Rindal næringsforum i årevis.

– Så snart vi finner ut hva som skjer videre og hvilken vei vi skal, så kan jeg trekke meg ut av det igjen. Dette er ikke min plass, egentlig. Det finnes andre som er mer dedikerte, og har mer kunnskap om den type arbeid. Dette er rett og slett bare for å hjelpe til og få i gang noe, så få vi se om det blir til noe mer etter hvert, sier han.

Rindal næringsforum vil samarbeide mer med Surnadal næringsforening framover, og knytte næringslivet i Rindal mer sammen med næringslivet i Surnadal. De vil også knytte seg tettere opp mot Orkland næringsforening og næringshagen i Orkdalsregionen.

– Vi kommer til å samarbeide mye framover, og trekke næringslivet i Rindal inn mot Orkanger og Trondheim, der det er stor utvikling. Jeg ser for meg at vi kan få til et samarbeid om ei stilling i den retningen etter hvert også, sier Stian Kooyman.

Powered by Labrador CMS