Kommunestyret:

Fuglebeskyttelse og kryptomotstand

Publisert Sist oppdatert

Spørsmålet om næringsarealet i Røtet er stadig en het politisk potet i Surnadal. Etter en henvendelse fra BirdLife Norge, benyttet MDGs representant, Eli Vullum Kvande, anledningen i Spørrekvarteret til å etterspørre en forsinket utredning. Og fra Høyre ble det uttrykt stor motstand mot datakonteinere til kryptomining.

Spørsmålet om utvikling og utbygging av mer næringsareal i Røtet er stadig en het politisk potet i Surnadal. På kommunestyremøtets spørrekvarter torsdag etterspurte MDGs representant, Eli Vullum Kvande, en konsekvensutredning på fugleområdet på Syltøran, etter at en anmodning fra BirdLife Norge nå ber kommunen om å stanse alle planer for videre utbygging i området. Ifølge BirdLife er Syltøran «Surnadals mest artsrike fugleområde».

– Det er snart ett og et halvt år siden orienteringssaken om dette var til behandling. Da skulle en grundig konsekvensutredning for området iverksettes, men det har ikke skjedd noe. Så jeg lurer på hvor arbeidet med denne utredningen ligger nå, og lurer samtidig på hvorfor det ikke ble gjort noe våren/sommeren 2022 når bestillingen av utredningen er så gammel.

– Jeg etterspurte saken per e-post i mars og fikk da svar om at ting var i gang, men ting har ikke skjedd. Jeg vil også få si at når man skal gjennomføre en utredning så må all relevant data innhentes, og ikke være basert på allerede innhentet kunnskap.

– Hvor ligger saken og når forventes den ferdig? Det er et spørsmål om hva slags kunnskap som skal ligge til grunn for konsekvensutredningen. Jeg mener vi politikere har krav på å vite hva verdien på området er før man eventuelt bestemmer seg for å på noe lokk, sa Kvande.

Eli Vullum Kvande (MDG) etterspurte konsekvensutredning for fuglebestanden på Syltøran.
Eli Vullum Kvande (MDG) etterspurte konsekvensutredning for fuglebestanden på Syltøran.

På vegne av administrasjonen svarte kommunedirektør Knut Haugen:

– Dette var en orienteringssak i april 2021, der tema var næringsareal generelt. Vi har en reguleringsplan for Røtet med en noe eldre dato som ikke er av god nok kvalitet med hensyn til dagens planer. Jeg er enig i at denne saken har tatt for lang tid, men poenget er at utredningen blir gjort enten før eller parallelt med eventuell masseutbygging, så det er ikke krise ennå.

– Grunnen til forsinkelsen er en forholdsvis grundig beskrivelse av utredningen. Status er at det ble sendt ut en invitasjon til aktuelle tilbydere av utredningen nå i uke 41, med tilbudsfrist 1. november. Kontraktsinngåelse skal være i uke 46 og oppdraget skal utføres i perioden uke 46-50, der rapporten skal leveres før jul. Det blir ikke en feltrapport. Vår vurdering er at nødvendig kvalitet på rapporten blir basert på eksisterende kunnskap, sa Haugen.

– En lovlig virksomhet

I lys av gårsdagens nyhet om at selskapet MH Technology AS flytter sitt datasenter fra Åsen til Rindal, stilte Høyres representant Ole Joar Bruset seg svært skeptisk til konseptene kryptovaluta og kryptomining som er datasenterets funksjon. Bruset spurte ordføreren og kommunestyret om det var mulig for kommunen å gjøre noe for å unngå at lignende virksomhet får slå seg opp i Surnadal.

Ole Joar Bruset (H) går sterkt imot kryptobransjen.
Ole Joar Bruset (H) går sterkt imot kryptobransjen.

Til dette kunne ordfører Svinvik kommentere at det har vært konkrete henvendelser fra flere forskjellige selskaper om lignende etableringer også i Surnadal.

– Dette er en lovlig virksomhet som står fritt til å etablere seg uten noen videre søknad til kommunen. Det vi kan komme borti er endring av areal, behandling av tillatelser eller lignende. Men kan ikke si nei dersom ting er innenfor reglementet vi skal forvalte.

– Jeg vet det har vært spørsmål om forvaltning av slike reguleringer nå med tanke på strømmangelen, og vi ser vel at slike bedrifter flytter nordover. Vi må sette oss godt inn i saken før man sier ja eller nei, og politisk kan man mene hva man vil, men formelt har vi nok ikke så mye vi skulle ha sagt, sa Svinvik.

Powered by Labrador CMS