Ved inngangen til RBL AS sin innflyttingsklare butikk. Foran f.v. Ola Borten Moe, Vibeke Langli og Arild Haugen. Bak f.v. Maren Grøthe, daglig leder Jon Moen, Kjetil Løften, Ola T. Heggem (styreleder i RBL AS) , og Heidi Greni.
Ved inngangen til RBL AS sin innflyttingsklare butikk. Foran f.v. Ola Borten Moe, Vibeke Langli og Arild Haugen. Bak f.v. Maren Grøthe, daglig leder Jon Moen, Kjetil Løften, Ola T. Heggem (styreleder i RBL AS) , og Heidi Greni.

Senterpartiets stortingskandidater på bedriftsbesøk i Rindal

Mandag fikk Rindal besøk av Senterpartiets tre fremste listekandidater i Sør-Trøndelag valgdistrikt, Ola Borten Moe, Heidi Greni og Maren Grøthe. Sammen med lokale politikere besøkte de RBL AS, Polaris Nordmøre AS, T-Komponent Bygg AS og Elshaug renhold.

Publisert Sist oppdatert

Sør-Trøndelag består fortsatt som egen valgdistrikt til Stortingsvalget. Ola Borten Moe er Senterpartiets førstekandidat, med Heidi Greni på andreplass og Maren Grøthe som nr tre på lista. Grøthe kommer fra Hølonda i Melhus kommune, og hun er også ungdomsrepresentant. Siv Sætran, som er organisasjonsrådgiver i Trøndelag Senterparti, var også med på valgkampturen.

Rindal senterparti var representert med ordfører Vibeke Langli, Kjetil Løften og lokallagsleder Arild Haugen.

Gleder seg til butikkåpning

Hos RBL AS i Rindal fikk politikerne en sniktitt inn i det nye butikklokalet, som nå snart er innflyttingsklart. Det er også bygget nye kontorer i tilknytning til butikken. Noen ATV'er har allerede kommet på plass, og de ansatte har en stor jobb foran seg med å flytte alle varene over i den nye butikken etter hvert.

Bakgrunnen for landbrukssenteret i Rindal var sidevirksomhetene som Rindal meieri i sin tid drev med. Det omfattet transport, verksted og butikk, altså det samme som RBL AS fortsatt driver med i dag. RBL AS er en stor bedrift i Rindals-målestokk. De har i dag 23 ansatte, fordelt på transport, verksted, butikk og administrasjon. I tillegg skal bedriften ta over melketransporten på Fosen til høsten, så de er i ferd med å ansette 12-13 nye sjåfører der.

Romslige nye lokaler hos RBL.
Romslige nye lokaler hos RBL.

Den nye butikken er et stort løft for bedriften, en investering på 10-12 millioner kroner. Dette kom som følge av at RBL fikk utvidet sitt agentur på Can-Am ATV og Ski-Doo snøscootere, i tillegg til at de hadde agentur på Lynx fra før. Bedriften opplever økt interesse for ATV, som også brukes stadig mer innenfor landbruk.

Det er stor interesse for snøscootere i Rindal og i nabokommunene, og politikerne som var på besøk var enige med forhandleren om at det er svært ønskelig å få til lovlige snøscooterløyper. Friområde og treningsområde for snøscooterkjøring er også etterspurt av mange.

Daglig leder Jon Moen kunne fortelle at RBL AS har hatt en fin, jevn vekst i omsetning de siste åra. Både han og styreleder Ole T Heggem gleder seg stort til åpning av ny butikk om en måneds tid.

Stadig økende omsetning - og ny nettbutikk

Politikernes ferd gikk videre til neste forhandler av snøscooter og ATV, Polaris Nordmøre AS, som i tillegg forhandler MC. Der ble de tatt imot av Arild Elshaug, som er en av bedriftens grunnleggere. Han kunne blant annet vise gjestene hvor kommune- og fylkesgrensa går. Det meste av butikken ligger nemlig i Trøndelag, mens verkstedet, i samme bygg, ligger i Møre og Romsdal.

Ola Borten Moe fant et behagelig scootersete hos Polaris Nordmøre. Arild Elshaug kunne fortelle om gode tider i bransjen.
Ola Borten Moe fant et behagelig scootersete hos Polaris Nordmøre. Arild Elshaug kunne fortelle om gode tider i bransjen.

Elshaug kunne fortelle at koronapandemien har hatt en positiv virkning på bedriftens omsetning. Han håper at markedet vi holde seg oppe også etter pandemien.

Polaris Nordmøre har stor og stadig økende omsetning, og i fjor ble de Europas største Polaris-senter. Nå har de nettopp åpnet nettbutikk, hvor alle bedriftens salgsvarer, helt ned til de aller minste deler, ligger tilgjengelig. Nettbutikken er under stadig utvikling, og tilhørende lager er under utvidelse.

Salget av snøscootere er stabilt, mens markedet for ATV og MC er økende. En svært stor andel av bedriftens kunder kommer fra Trondheim.

Her tok politikerne seg tid til en litt lengre diskusjon om mulighet for oppretting av lovlige scootertraseer, og viste til positive erfaringer fra kommuner som har prøvd ut dette.

Politikerne fikk også se verkstedet.
Politikerne fikk også se verkstedet.

Ønsker mer aktivitet og flere leietakere

Siste stopp på programmet i Rindal var T-komponent Bygg AS. Her møtte politikerne Karstein Mauset, som er en av eierne av bygget, styreleder Håkon Fredriksen, Grete Elshaug, som med sin renholdsbedrift er leietaker i bygget, og Sverre Talgø, som er initiativtaker til mekkeverksted for ungdom i det same bygget.

T-komponentbygget var tidligere trevarefabrikk, og bygningsmassen er på omtrent 10.000 kvadratmeter til sammen. Over vinteren har ca 100 bobiler og campingvogner vært lagret her. Rindalshytter og Rindalslist leier lager i bygget, og det gjør også en del private.

Men det er fortsatt store arealer som står ledig, og eierne ønsker mer virksomhet og flere leietakere i bygget. Det er store utgifter på strøm og oppvarming på et bygg som dette, og det jobbes hele tiden med å redusere disse utgiftene.

Eierne av T-komponent bygg er opptatt av at forholdene legges til rette så godt som mulig for industri i Rindal, for å bedre sjansene for industrivirksomhet i dette bygget igjen. Deres budskap til politikerne var derfor at det er viktig å beholde lav arbeidsgiveravgift, at det legges til rette for store vogntog, og god vegstandard.

Selv om det er store ledige arealer igjen så er det nå hele 15 arbeidsplasser tilknyttet bygget. Leietakeren MerBygg AS har seks ansatte og Elshaug Renhold har fem. I tillegg huser bygget Miljø-VVS AS med to ansatte, fotograf Mari Næss Bolme og Karstein Mauset sitt vaktmesterfirma KM Service.

Bygger vaskeri

Grete Elshaug driver sitt eget firma Elshaug Renhold, og opplever økende etterspørsel i markedet både fra bedrifter og private kunder. Hun har også tepperensere til utleie.

Nå er renholdsbedriften i ferd med å bygge opp et vaskeri i T-komponentbygget. Flere store vaskemaskiner skal monteres i løpet av uka. I tillegg til kluter og mopper som bedriften selv bruker skal de nå kunne ta imot arbeidsklær, dørmatter, dyner, puter og lignende til vask.

Elshaug ser mange muligheter, men hun vil ta det litt forsiktig i starten. Planen er å få til fast åpningstid en ettermiddag i uka, slik at folk kan komme innom med det de trenger å få vasket, eller for eksempel for å leie tepperenser.

Elshaug Renhold skal snart få de store vaskemaskinene på plass.
Elshaug Renhold skal snart få de store vaskemaskinene på plass.

Nytt tilbud til ungdom

Sverre Talgø er initiativtaker til mekkeverksted for ungdom. NMK Surnadal og Rindal har det administrative ansvaret for verkstedet, som er i startfasen enda. Dette skal være et samlingspunkt for tenåringer, og gjerne de som ikke er opptatt av idrett og andre fritidstilbud som finnes i bygda.

God plass til verksted for ungdom.
God plass til verksted for ungdom.
Denne hallen er VELDIG stor...
Denne hallen er VELDIG stor...

Artig å bli bedre kjent i Rindal

Tredjekandidat Maren Grøthe kjente Rindal best fra fotball- og håndballkamper fra tidligere. Hun syntes det var artig å bli litt kjent med næringslivet også, og se at bedriftene har medgang og tør å satse. Ellers syntes hun at det er positivt med tiltak for ungdom, slik som mekkeverkstedet i T-komponentbygget. Slike aktiviteter tror hun er med og bidrar til en god oppvekst, som kan inspirere til at man ønsker å bo i hjembygda som voksen også.

Powered by Labrador CMS