Tim Becker, Atle Norli og Ingebrigt Gjerstad er godt fornøyde med fornyelsen av transportavtalen mellom Pipelife Norge og Surnadal Transport.

– Ikke bare å slenge på noen rør

Publisert Sist oppdatert

Pipelife Norge og Surnadal Transport har blitt enige om en ny, omfattende transportavtale med varighet ut 2024. Avtalen, som gjelder for perioden 2022-2024, vil på de tre årene overstige en verdi på tresifret antall millioner. Det betyr trygghet for flere lokale arbeidsplasser.

Jan Westgaard har kjørt plastrør siden Surnadal Transport het Kingsrød Nord. Han får bilen og halve hengeren fylt opp med rør av John Stenberg i hjullasteren på Pipelife. Lasset kompletteres med lasting av pallegods av vanlig gaffeltruck.

– Jeg begynte for Kingsrød Nord i 97 eller 98 og siden har jeg kjørt for dem. Det er jeg godt fornøyd med, sier Westgaard som ikke ønsket å bli avbildet.

– Jan er muligens den lengstkjørende rørsjåføren vi har, spekulerer daglig leder på Surnadal Transport Atle Norli.

John Stenberg hos Pipelife kvier seg ikke for å fylle opp bilene som kommer for å laste rør.

En avtale med historisk sus

– Det er en tid med en del dårlige nyheter for mange, så nå tenkte vi at det var på tide med en god nyhet, smiler innkjøpsleder Tim Becker i Pipelife.

– Dette er en vid avtale som gjelder både nasjonal og internasjonal transport. Det som er nytt er dette med modultrafikk, både i Norge og i Sverige. Og så har vi blitt utfordret på storrørkjøring, men vi har et utviklingsorientert samarbeid, sier Atle Norli.

Samarbeidet mellom dagens Pipelife og Surnadal Transport strekker seg langt tilbake i tid. Med unntak av en femårsperiode på 2000-tallet, da gamle Tollpost Globe (dagens PostNord, red.anm.) var transportør med daværende Surnadal Logistikkpartner (SLP) som utførende tredjepart, kan dagens avtale spores tilbake til de glade dager med Mabo Transport – for den som husker slikt.

– Denne avtalen har vi jobbet med siden januar for å få på plass, så dette er komplekse saker. Men vi er veldig glade for å ha en samarbeidspartner som i likhet med oss tenker bærekraft og miljø, sier Becker.

– Det er utrolig mange hensyn å ta for å finne priser på rørkjøring. Men det fører samtidig til utvikling, noe man får gjennom slike store, seriøse avtaler, sier Norli.

Skjønt, av og til er det faktisk "bare" å slenge på et lass! Hele rørplan med 110 mm kabelrør er unnagjort på få minutter.

Krevende frakt

De siste par årene har Pipelife virkelig fått liv i sin produksjon av store overvannsrør, med diameter på 1,2 og 1,4 meter henholdsvis og en lengde på 6 meter. Frakt av disse rørene har imidlertid bydd på flere utfordringer for partene.

– Vi har i fellesskap utviklet en løsning for å frakte disse rørene. Det har vært en krevende prosess, men sammen har vi fått til en egenutviklet fellesløsning, sier Ingebrigt Gjerstad, nåværende Controller og tidligere logistikkleder hos rørprodusenten.

– Fraktandelen har utgjort en betydelig kostnad for oss, for ikke å snakke om miljøavtrykket. Der vi tidligere bare har hatt mulighet til å frakte to til fire lengder av disse rørene, kan vi nå med modul frakte ni lengder med 1,2 meters-rør og seks lengder med 1,4 meters-rør. Det gir en stor fordel for fraktandelen, forteller Gjerstad.

– Må få åpnet veiene

Et modulvogntog betyr i praksis at det blir ett ekstra lasteplan per bil, noe som altså reduserer behovet for antall biler og dermed reduserer miljøavtrykket. Dessuten er det som regel relativt lette lass (i tonn) som forlater Syltbakken, noe som ifølge Ingebrigt Gjerstad gjør at miljøbesparelsen blir enda litt bedre sammenlignet med tidligere.

– Vi får på 50 % mer last per modulvogntog, supplerer Atle Norli.

Men selv om modulvogntog kan virke som en bærekraftig løsning for fremtiden, er det ikke bare enkelt å kjøre vogntog på over 25 meter rundt om i landet. Veien må også være godkjent for slik transport.

– Mange av tilførselsveiene inn til våre kunder er for eksempel ikke godkjent for modul. Det betyr i praksis at vi må stanse våre modulvogntog bare noen hundre meter fra flere av våre kunders sentrallagre. Vi jobber nå for å få åpnet disse veiene, forteller Gjerstad.

– Nasjonale aktører klarer ikke møte lokale behov

En lastebil som kjører fullastet ut fra Pipelife er ikke nødvendigvis fylt med hele, rene plan med kabelrør. Det kan like gjerne dreie seg om en salig blanding av rør i forskjellige lengder og i forskjellig materiale, pallegods, store kummer med avgreninger i hytt og pine og plastkveiler som så vidt får plass. Og det kan være snakk om et titalls forskjellige varemottak før en sjåfør som Jan Westgaard får tømt bilen for alle varene.

Jan Westgaard med sitt bil og henger-sett skal gjøre avtale med laster John Stenberg om hvordan lasset skal se ut.

– Det krever riktig kunnskap, personell, kompetanse og utstyr over tid, både å løse utfordringene med lasting og utfordringene vi møter ute. Tollpost evnet for eksempel ikke å løse våre behov, de ønsket heller å bli en partigodstransportør, forteller Gjerstad.

– Det viser at en stor nasjonal aktør ikke klarer å møte de lokale behovene. Vi må ha kundespesifikke løsninger, det er ikke bare å slenge på noen rør for å få til et lass, repliserer Norli.

En av suksessløsningene er at det sitter en befrakter fra Surnadal Transport i lagerekspedisjonen på Pipelife sammen med dem som jobber der, hele året.

– Det er en av særegenhetene i avtalen. Da har vi direkte samarbeid daglig, sier Gjerstad.

– Og så har begge parter hovedkontor i Surnadal. Det gir korte beslutningsveier og et godt samarbeidsklima, slår Atle Norli fast.

Powered by Labrador CMS