Pressemelding fra Pipelife:

Sigmund Aandstad, administrerende direktør i Pipelife Norge.

Første modulvogntog på 25 meter ruller ut fra Pipelife sin fabrikk i Surnadal i dag

–Det er en gledens dag, sier administrerende direktør i Pipelife Norge, Sigmund Aandstad.

I dag kjører det første 25 meter lange modulvogntoget fra Surnadal Transport ut fra Pipelife sin fabrikk med 50 % mer varer i lasten.

– Dette har vi ventet på lenge. Regelendringen innebærer at vi kan redusere antall turer med vogntog med inntil en tredel, og utslipp av klimagasser vil gå tilsvarende ned, forteller Sigmund Aandstad, administrerende direktør i Pipelife Norge.

Det har i lang tid vært tillatt å kjøre 25 meters modulvogntog med varer inn i landet og mellom storbyene, men Pipelife har vært nødt til å kjøre med 19 meters vogntog frem til nå. Dette ga oss og annen norsk industri i distriktene en klar ulempe i konkurransen med utenlandsk vareproduserende industri.

Nå er denne perioden endelig over og fylkesvei 65 er åpnet for modulvogntog på 25 meter.

Pipelife har et nært samarbeid med Surnadal Transport som har bestilt modulvogntog som nå endelig kan trafikkere til og fra Surnadal fra 1. april.

Avhengig av mottaksforhold for grossister og anlegg rundt i landet, vil Surnadal Transport tilpasse antall modulvogntog etter dette. Per i dag står det to slike bilder klar til å settes inn i trafikk nå når veinettet til Surnadal er åpnet, mens det er tre biler til i bestilling som vil komme frem mot sommeren.

Trygger jobber og verdiskapning for distriktet

I snitt går det 18 vogntog i døgnet ut porten fra Pipelifes fabrikk i Surnadal, og på enkelte dager over 30 vogntog.

I over 50 år har Pipelife drevet industriproduksjon i Norge. Fabrikken i Surnadal produserer i hovedsak plastrørsystemer til det norske markedet og er avhengig av å ha konkurransedyktig og effektiv transport.

Endringen er gledelig, og vil bidra til å trygge jobber og verdiskaping i Surnadal. For Pipelife betyr det at en av de viktigste barrierene for effektiv transport av varer fra våre fabrikker nå fjernes.

For Pipelife har det vært en lang kamp for å kunne bruke lengre vogntog på fylkesvei 65 og andre veier med de samme begrensningene. Sammen med Surnadal Transport, lokale politikere og andre medhjelpere har de arbeidet i mange år for å få mulighet til å benytte 25 meters vogntog.

Mer klimavennlig

Sammen med utvikling av mer utslippsvennlige lastebiler, er mer effektiv transport med på å redusere utslippet av klimagasser. Det er i tillegg en løsning som ikke krever store endringer i infrastruktur og prosesser, internt i bedriften og ellers i samfunnet.

Nå som de nye reglene har trådt i kraft, kan tre turer med vogntog erstattes av to. Det reduserer utslippet av CO2 med inntil en tredjedel.

For aller første gang kjører et modulvogntog på 25 meter ut portene hos Pipelife Norge i Surnadal.
Powered by Labrador CMS