To menn og to kvinner som står ved siden av hverandre i et møterom
Gøran Bolme, Bodil Børset, Mildrid Kattem Aune og Øystein Kvåle holdt innlegg på reiselivsmøtet.

Vil samarbeide om ny satsing på reiseliv

Publisert

Regionrådet for Trøndelag sørvest -lakseregionen har vedtatt at reiseliv skal være et prioritert arbeidsområde i årene som kommer, og har satt i gang en prosess for å avklare forventninger og mål til dette arbeidet. Som en del av denne prosessen inviterte Rindal kommune i samarbeid med Opplev Rindal til et møte for lokalt næringsliv innen produksjon og reiselivsnæring på Bolme pensjonat onsdag. Her fikk reiselivsaktørene informasjon om arbeidet, og de kunne komme med innspill. Tilsvarende møter blir arrangert i alle de ni kommunene i regionen: Skaun, Orkland, Heim, Hitra, Frøya, Rindal, Rennebu, Surnadal, Aure og Ørland.

Skal samle seg til en felles profil

Trøndelag sørvest -lakseregionen har mål om å være en synlig og konkurransedyktig region innenfor kultur - og opplevelsesnæringen. På tross av at de ni kommunene er veldig ulike vil regionen samle seg om en felles profil, og spille på mangfoldet i de ulike kommunene, fra fjord til fjell.

Prosessen som regionrådet har tatt initiativ til har blant annet mål om å styrke regionens posisjon som reiselivsdestinasjon gjennom samarbeid i etablerte strukturer i reiselivet, og å satse mer på lokal matproduksjon. De ønsker også å utvikle opplevelsesnæringen ved å etablere samarbeidsarenaer på tvers av kommunegrensene, og iverksette kompetansetiltak.

Ordfører Mildrid Kattem Aune innledet møtet med å informere om regionrådets arbeid. Bodil Børset fra Rindal Skimuseum/MiST hold et innlegg om kulturbasert reiseliv. Hun har tidligere arbeidet i Kulturrådet, som blant annet har ulike tilskuddsordninger. Øystein Kvåle, som er styreleder i VisitOrkland, informerte om VisitOrkland sitt arbeid, organisering og profilering.

Gøran Bolme fra iTrollheimen informerte blant annet om organisasjonen Opplev Rindal, som er en bransjeaktør under Rindal Næringsforum. Opplev Rindal har flere medlemmer som satser stort framover, som Bunnpris Rindal, YX Rindal, 3 Venner, iTrollheimen og gardsbakeriet Hæmstelt. iTrollheimen har hentet fram igjen Rindal kommune sitt gamle slagord "Porten til Trollheimen".

Bredt engasjement

Grete Elshaug, som er næringsrådgiver i Rindal kommune, var fornøyd med deltakelsen, og ikke minst bredden som de ulike deltakerne representerte. Dette er starten på en prosess med utvikling og samarbeid innen reiselivsnæringa i regionen, sier hun.

Powered by Labrador CMS