Mo skulekorps gjennomførte tre minikonserter i nærmiljøet

Publisert

Mo Skulekorps hadde på mandag tre minikonserter. Vi ville få spilt for publikum og siden det er så strenge krav til både folk og lokale for tiden, så tok vi turen rundt til de forskjellige grendene i stedet.

Første opptreden var ved Mo Oppvekstsenter. Det ble også plass til små numre der aspirantene fikk spilt i duett.

Videre gikk turen til lekeplassen ved Dønnem bedehus. Mange foreldre og besteforeldre var også her oppmøtt for å få høre på.

Tredje og siste konsert på Holtamoan. Også her, fikk publikum en fin musikalsk avslutning på kvelden.
Stående applaus til de dyktige musikantene.

Vil rette en stor takk til de voksne i hjelpekorpset, vår dyktige dirigent og ikke minst, barna og ungdommene som øver hver uke og spiller for oss.

Takk til alle som møtte opp og takk for all støtten.

Mvh. Mo skulekorps og hjelpekorpset.