Lars Inge Harang tok på seg jobben med å måle klokketårnet, sjå video av Inge Solheim lenger ned i saka.
Lars Inge Harang tok på seg jobben med å måle klokketårnet, sjå video av Inge Solheim lenger ned i saka.

Lars Inge fekk toppjobb i Mo

I fjor vart Mo kyrkje restaurert utvendig på grunn av råteskadar. Nytt treverk vart måla og difor må heile kyrkja få eit nytt målingsstøk i år. Klokketårnet må også bli måla, og det er ikkje så lett.

Publisert

– Tårnet er så høgt at ein ikkje når det med liften, seier Inge Solheim i Mo sokneråd. Klivarlaget vart bruka sist tårnet vart måla, men no var det berre Lars Inge Harang i laget som tok på seg jobben.

Festene som var der sist vart fjerna da det kom nytt tårn. I tillegg er sjølve klokkerommet litt trongt, noko som førte til at Lars Inge fekk nokre utfordringar med å feste tryggingsutstyret, men han fekk det til.

– Mokyrkja var opphavleg raud, men var kvitmåla ein periode, fortel Inge. Kor lenge veit eg ikkje heilt sikkert, men i 1938 fekk den tilbake raudfargen.

Tove Mogstad målar både seg sjølv og kyrkja. Her saman med Tone Nes Fiske og Jarle Fiske.
Tove Mogstad målar både seg sjølv og kyrkja. Her saman med Tone Nes Fiske og Jarle Fiske.

Det har vore dugnadsarbeid ved Mo kyrkje i fleire dagar denne veka.

– Det er Kyrkjeleg Fellesråd, som juridisk eining på vegne av kommunen, som har den økonomiske forvaltinga, fortel Inge, men det er soknet som eig kyrkja. Kyrkja betyr mykje for "soknebarna" i Øvre Surnadal, seier han. Det er fint for oss å sjå at ho blir nymåla og fin.

.

Powered by Labrador CMS